Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Religie świata - Ile z nich znasz?

 

“Kto zna jedną, nie zna żadnej” powiedział niegdyś o religiach Max Müller - filolog, orientalista, jeden z ojców współczesnego religioznawstwa 
 

Ile jest kultur na świecie, tyle jest tradycji religijnych. Tych dobrze znanych, takich, jak chrześcijaństwo, hinduizm czy islam. Tych mniej znanych, jak dżinizm lub raelianizm. Tych bardzo mało znanych, jak religie tradycyjnych społeczności Amazonii, Syberii czy Australii. Niektóre są stare jak sama ludzkość, inne powstały w XX wieku. Wszystkie mają wpływ na ludzkie życie - niektóre w odległych częściach świata, inne bardzo blisko nas. 

Tylko poznając szerokie spektrum tradycji religijnych możemy próbować odpowiedzieć na pytanie, czym jest religia w swojej istocie. Tylko spoglądając na te tradycje z określonej perspektywy – psychologicznej, socjologicznej, antropologicznej, politologicznej – możemy zrozumieć, jaką rolę religia pełni w ludzkim życiu – prywatnym, społecznym, państwowym. 

Religioznawstwo jest spoglądaniem na religie świata z takich właśnie perspektyw. 

 

Religioznawstwo 30plus: Profesjonalnie, Przenikliwie i Porywająco o Religii 

 

 • Poszukujesz rzetelnej wiedzy na temat różnorodności tradycji religijnych? 
 • Chcesz poznać metody krytycznej, naukowej analizy zjawisk religijnych? 
 • Chcesz zrozumieć relacje między religią a innymi dziedzinami życia społecznego i kultury? 
   
 • Chcesz posiąść realne kompetencje potwierdzone dyplomem uniwersyteckim? 
 • Nie masz ochoty na półśrodki w postaci szkoleń czy studiów podyplomowych? 
   
 • Chcesz nie tylko zdobyć wiedzę, ale i rozbudzić w sobie ciekawość? 
 • Chcesz dzielić tę ciekawość z innymi i podejmować dyskusje w gronie osób o podobnych zainteresowaniach? 

 

Odpowiadając na Twoje potrzeby i oczekiwania, proponujemy bezpłatne, dwuletnie studia II stopnia w zakresie RELIGIOZNAWSTWA – INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA.  

Nasza oferta to połączenie standardowego uniwersyteckiego trybu studiowania oraz otwartości na osoby aktywne zawodowo. 

W ramach programu Religioznawstwo 30 plus oferujemy: 
 

 • Możliwość godzenia studiów z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi (w ramach indywidualnego planu studiów - IPS)
 • Wsparcie doświadczonego pracownika Instytutu w zaplanowaniu własnego trybu pracy i wdrożeniu się w realia studiowania 
 • Wiele wykładów w formie online lub hybrydowej (symultaniczny tryb online i stacjonarny) 

 

 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych religioznawców z szerokim doświadczeniem dydaktycznym i badawczym 
 • Blok przedmiotów wprowadzających w poszczególne tradycje religijne 
 • Blok przedmiotów poświęconych podejściom teoretycznym w badaniach nad religiami (ujęcie socjologiczne, psychologiczne, antropologiczne, historyczne, politologiczne, filozoficzne, kognitywne) 
 • Możliwość wyboru z puli zajęć specjalistycznych skupionych na szczegółowych problemach religioznawczych  

 

 • Studia na wiodącej polskiej uczelni, w jedynym instytucie religioznawstwa w Polsce 
 • Możliwość ubiegania się o stypendium rektora UJ na zasadach obowiązujących studentów studiów stacjonarnych 
 • Dostęp do studenckich programów wymiany międzynarodowej 
 • Możliwość rozwijania kompetencji badawczych i przygotowania do studiów III stopnia 
 • Dostęp do wykładów zagranicznych gości, do konferencji i seminariów otwartych 

 

Formuła 30 plus została stworzona jako ułatwienie dla osób aktywnych zawodowo.  

Pozwala ona na dostosowanie – w porozumieniu z wykładowcami – zakresu obecności na zajęciach oraz trybu zaliczania kursów do indywidualnych możliwości studenta. 

Formuła nie wpływa natomiast na zakres i jakość oferowanej wiedzy. Poza zestawem zajęć obowiązkowych, dostarczających rzetelnych informacji na temat obszaru i metodologii badań religioznawczych, studenci mają dostęp do szeregu zajęć fakultatywnych, pozwalających na dopasowanie programu do bardziej szczegółowych zainteresowań. 

Formuła 30+ nie określa również ograniczeń wiekowych studentów. Jedynym warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie dyplomu licencjata lub magistra uzyskanego na dowolnym kierunku. 
 

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UJ: 

https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/II_P_23/programme/religi_s2s_P/ 

W razie pytań prosimy o kontakt: 

Z opiekunkami programu 30 plus: 

dr hab. Elżbietą Przybył-Sadowską (e.przybyl-sadowska@uj.edu.pl)  

dr Anetą Czernatowicz-Kukuczką (aneta.czernatowicz-kukuczka@uj.edu.pl) 

Z sekretariatem IR UJ: religioznawstwo@uj.edu.pl, (012) 663 17 79. 

Zachęcamy również do śledzenia bieżących aktualizacji na temat Programu 30+ na stronach społecznościowych Instytutu Religioznawstwa: 

https://www.facebook.com/instytut.religioznawstwa.uj  

https://www.instagram.com/religioznawstwo_uj/  

 

 

Pliki do pobrania
pdf
Indywidualny Plan Studiów Zasady