Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Religions: Fields of Research, Methods and Perspectives, 16-18 November 2015

Religions: Fields of Research, Methods and Perspectives, 16-18 November 2015

International Journal for the Study of Religions "Studia Religiologica", Institute for the Study of Religions of Jagiellonian University and Institute of History, Pontifical University of John Paul II in Krakow invite to participate in the international conference „Religions: Field of Research, Methods and Perspectives"

Monday, 16 November 2015, 3 Bernardyńska St.

9.00 -10.00 registration
10.00 – 10.15 Welcome (Room A), Chair: Dominika Motak

10.15-11.45 Opening panel session (session 1, Room A)
Guest Lecture: Ralph W. Hood Jr., The Semantics and Psychology of Spirituality: A Cross-Cultural Study

12.00-13.30 Session 2 (Room A), Chair: Dariusz Łukasiewicz
Nature Truthfulness and Meaning of Religion. The Philosophy of Religion
Graham K. Henning, Gadamer and von Balthasar on Experience: Implications for Religion and Ethics (Particularly Business Ethics)
Konrad Szocik, Rationality and Intuitiveness of Religious Beliefs in the Light of Cognitive Science of Religion
Tomasz Niezgoda, The Meaning of the Christ in Political Theology of Eric Voegelin

 

12.00-13.30 – Session 3 (Room B), Chair: Halina Grzymała-Moszczyńska
Psychologia religii
Aleksandra Niemyjska, Łagodzący wpływ wyobrażonego spotkania z Aniołem Stróżem na odbiór traumatycznego zdarzenia
Stanisław Radoń, Miłość Boża leczy rany, ale osłabia morale (ambiwalentna funkcja obrazu Boga w świetle neuro-psycho-biologicznych badań nad uważnością)
Zofia Grudzińska, Religijne i nie-religijne źródła dobrostanu w narracjach Polaków na emigracji i w kraju: jak proces akulturacji wpływa na system wartości
Michał Wróblewski, Religia w czasach perceptokultury

12.00-14.00 – Session 4(Room C), Chair: Izabela Trzcińska
Wieloaspektowość badań nad mitem
Lech Trzcionkowski, Ofiara krwawa w eposie homeryckim
Andrzej Szyjewski, Mitologia ognia w australijskich inicjacjach Bora
Mateusz Dąsal, Życie seksualne „dzikich" między nauką a religią. Europejska antykoncepcja przełomu XIX i XX wieku
Marcin Grodzki, Yehuda Nevo a demitologizacja wczesnych dziejów islamu

15.00-16.30 Session 5 (Room A), Chair: Tomasz Sikora
Cognitive and Evolutionary Science of Religion
Konrad Talmont-Kamiński, Religion as Magical Ideology
Matylda Ciołkosz, Representation, Enaction, Religion. Different Models of Cognition and their Implications of the Cognitive Science of Religions
Anna-Konstanze Schröder, Rasmus – the Sea God of the Baltic Sea – and Other Aspects of Religion\s at Sea

15.00-16.30 Session 6 (Room B), Chair: Ryszard Mordarski
Natura prawdziwość i sens religii. Filozofia religii (I)
Dariusz Łukasiewicz, Teizm otwarty a główne religie monoteistyczne
Ireneusz Ziemiński, O (nie)możliwości dialogu między religiami
Leszek Augustyn, O religii, tradycji i wolności. Religijny wymiar myśli Piotra Czaadajewa

15.00-16.30 Session 7 (Room C), Chair: Piotr Zwierzchowski
Religia i kino (I)
Marek Lis, Nowe filmy biblijne - między ortodoksją a apokryfem
Michał Legan, „Modlę się do siebie". Mysterium iniquitatis w serialu House of Card
Daria Dulok, Wizerunki boga Ramy w indyjskiej kinematografii komercyjnej

17.00-18.30 Session 8 (Room E), Chair: Zofia Grudzińska
Psychology of religion
Halina Grzymała – Moszczyńska, Migration and Religion: Role of Religion in Migratory Experience
Adam Anczyk, Contemporary Pagans Speak about Relationships
Aleksandra Rataj, Internet as a Source and Method of Data Acquisition in Psychology of Religion

17.00-18.30 Session 9 (Room B), Chair: Leszek Augustyn
Natura prawdziwość i sens religii. Filozofia religii (II)
Ryszard Mordarski, Koncepcja apologetyki chrześcijańskiej Williama Lane Craiga
Tomasz Szymański, Idea religii uniwersalnej u progu nowoczesności: od apologii do dekonstrukcji
Markus Lipowicz, Transgresja człowieczeństwa – nowa forma ponowoczesnej religijności?

17.00-18.30 Session 10 (Room C), Chair: Elżbieta Przybył-Sadowska
Kościoły i wyznania w Polsce – historia i współczesność (I)
Agata S. Nalborczyk, Ubój rytualny halal w Polsce w XX i XXI w. – historia i stan prawny
Marcin Lisak, Kościół katolicki w Polsce jako polityczna grupa interesu. Socjologiczna analiza roszczeń legislacyjnych w sprawie in vitro w latach 2010-2015
Monika Lisiewicz, Jurgów - jedna wieś, jeden kościół, a dwie grupy parafian

Tuesday, 17 November 2015, 3 Bernardyńska St.

10.00-11.30 Session 11 (Room D), Chair: Ralph W. Hood Jr.
Mysticism in World Religions
Sonia Kamińska, Rational vs. Mystical Readings of Aristotle's Nous Poietikos. Philosopher's Theoretical Life vs. Auto-deification?
Piotr Sikora, Common Core without a Place. Between Constructivism/Contextualism and Perenniallism as regards Mystical (Un)experience
Tomasz Sikora, The Visibility of God in the Book of Exodus 24, 9-11

10.00-11.30 Session 12 (Room B), Chair: Marek Lis
Religia i kino (II)
Mariola Marczak, Inspiracje religijne w kinie polskim po 2000
Daria Mazur, Metafizyka á rebours? Refleksje nad wybranymi filmami Małgorzaty Szumowskiej Dariusz Martynowicz, „W imię" Małgorzaty Szumowskiej – fantazja o fajnym księdzu czy film antykościelny? Motywy religijne, recepcja, forma

10.00-11.30 Session 13 (Room C), Chair: Matylda Ciołkosz
Religion in the World of Pop Culture
Fryderyk Kwiatkowski, Then God said, "Let Us make ROBOT in Our Image, according to Our Likeness". The Religious Dimension of Robots in Science Fiction films
Marek Dolewka, "Spiritual, but not Religious": The Case of Anja Orthodox
Katarzyna Bajka, Myth of Nature in Futuristic TV Series

12.00-13.30 Session 14 (Room D), Chair: Robert Czyżykowski
Religious Studies and Religions of Asia – Research Perspectives (II)
Joanna Gruszewska, Female Body as an Object of Meditation – Examples from the Therīgāthā
Jakub Belina-Brzozowski, Religious Orientations in Chosen Buddhist Traditions
Maksymilian Woch, Tulku – the Incarnated Lamas in Tibetan Buddhism. Political and Economic Issues

12.00-14.00 Session 15 (Room B), Chair: Marcin Rzepka
Kościoły i wyznania w Polsce – historia i współczesność (II)
Rafał Leszczyński, Agnieszka Tys, Problemy i rola ewangelików w katolickiej Polsce w refleksji religioznawczej Pawła Hulki-Laskowskiego
Elżbieta Przybył-Sadowska, Religia i tożsamość narodowa. Zakonnice żydowskiego pochodzenia w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża wobec doświadczeń wojennych
Marta Kołodziejska, Między kościelnością a ekspresyjnym indywidualizmem. Procesy tworzenia wspólnot na katolickich forach internetowych
Jan Szczepaniak, Spór pomiędzy Kościołem katolickim a państwem o kształt wychowania w szkole (1926-1939)

15.00-16.30 Session 16 (Room D), Chair: Joanna Gruszewska
Religious Studies and Religions of Asia – Research Perspectives (I)
Ivan Soucek, The Study of Tradition and Modernity in the Ritual Practice of Shivalli Brahmins in the Indian State of Kerala
Olga Nowicka, Vedic Ritualism and Advaita Vedānta Monastic Institutions in Kerala
Robert Czyżykowski, Tantric Vaishnavism and Syncretic Religious Groups in Contemporary Bengal

15.00-16.30 Session 17 (Room B), Chair: Marcin Rzepka
Global Christianity (I)
Mariusz Dobkowski, Gnosticism or "Gnosticism"? Current Discussion on this Religious Phenomenon
Jane Skjoldli, World Youth Day: Negotiating Tradition and Innovation in Ritual Creative Space
Tess Joss, "Not by One Avenue Alone": A New Study of Indian

17.00-18.30 Session 18 (Room B), Chair: Tomasz Sikora
Guest Lecture: David Higgins, The Nature and Role of Consciousness in Tibetan Great Perfection (Dzogchen) Soteriology

Wednesday, 18 November 2015, 3 Bernardyńska St.

8.30-10. 00 – A guided tour around Kazimierz, Cracow's historic Jewish district
The tour will be guided by a professional guide from the Jewish Community Centre of Cracow. A one-hour walk around Kazimierz will be followed by a short lecture about the daily life of contemporary Polish Jews

11.00-12.30 Session 19 (Room A), Chair: David Higgins
Religious Studies and Religions of Asia – Research Perspectives (II)
Cezary Galewicz, God's Property and Its Managers: On the Sacred Economy of a Hindu Temple
Anna Nitecka, Enlightened Adepts in the Trika Śaivism of Abhinavagupta
Małgorzata Sacha, Paths and Pitfalls of Identification with the Master. A Psychoanalytic Look at Guru Yoga

11.30-13.00 Session 20 (Room B), Chair: Dominika Motak
Many Social Dimensions of Religion. Individual – Community – Institution
Anna Hojdeczko, Mujatweets and Cats of Jihad. The Islamic State Media: Strategy and Content Analysis
Uzi Rebhun, Religion and Politics in Contemporary America
Michał Warchala, Religion of Consumption vs. Consumption of Religion. Some Remarks on the Commodification of Religious Beliefs

11.30 – 13.00 Session 21 (Room C), Chair: Małgorzata Zawiła
Global Christianity (II)
Anna Niedźwiedź, African Christianity: From Conversions To Long Conversations
Natalia Zawiejska, Reversed Mission? Identity Question in Angolan Religious Communities in Portugal
Marcin Rzepka, Faith, Favour and Foes. The Early Pentecostal Encounters with Islam

13.30-15.30 Session 22 (Room A), Chair: Elżbieta Przybył-Sadowska
Religa w świecie popkultury
Larysa Michalska, Hamsa na czerwonej nitce, czyli judaizm w wersji pop
Katarzyna Winiarska-Ścisłowicz, Między rytuałem a zabawą. Tarantyzm, tarantela, pizzica a koncepcja „wieku ludycznego" Jamesa R. Combsa
Joanna Malita, Sabat on-line, czyli wicca w polskim Internecie
Izabela Trzcińska, Popkultura w perspektywie badań nad ezoteryzmem

13.30-15.30 Session 23 (Room B), Chair: Andrzej Szyjewski
Religa i język
Angelika Małek, „Bóg-Ojciec czy Bóg-Matka? Teologia feministyczna jako teologia języka"
Tomasz Piasecki, „Wielka Bogini od blendera". Sacrum we współczesnych księgach czarów Marcin Składanowski, Wewnątrzkościelny spór o małżeństwo. Ideologiczne tło języka dyskusji wokół Synodu Biskupów poświęconego rodzinie
Jakub Sadowski, Ideologemy i mitologemy w języku oficjalnych wystąpień patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla

13.30-14.30 Session 24 (Room C), Chair: Małgorzata Sacha
Religious Studies and Religions of Asia – Research Perspectives (III)
Marcin Chludziński, Shugendō in Context of Other Japanese Religions - Future Research Perspectives
Dawid Rogacz, The Notion of Heaven (天, Tian) in Confucianism

14.30-15.30 Session 25 (Room C), Chair: Małgorzata Sacha
Religious Studies and Religions of Asia – Research Perspectives (IV)
Kamil Nowak, Znaczenie traktatów medytacyjnych Zhiyi dla metodologii badań nad buddyzmem chan
Michał Spurgiasz, Migracja klasycznych przedstawień Yūrei w japońską kulturę współczesną

16.00 – 17.30 Session 26 (Room A), Chair: Andrzej Szyjewski
Guest Lecture: Irena Borowik, The Place of Religion in Creating and Maintaining Collective Identity. The Case of Crimean Tatars

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej