Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Lech Trzcionkowski w zespole ds. monitorowania wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego przy MNSW

Dr hab. Lech Trzcionkowski w zespole ds. monitorowania wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego przy MNSW

01.02.2019 — Dr hab. Lech Trzcionkowski, Dyrektor Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego został powołany do pracy w Zespole ds. monitorowania wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W skład zespołu, któremu przewodniczy prof. Dr hab. Maciej Żylicz weszło 12 naukowców i przedstawicieli środowiska akademickiego. Do zadań zespołu należą: analiza efektywności działań podejmowanych w związku z wdrażaniem reformy przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki; opracowywanie propozycji dobrych praktyk w zakresie wdrażania reformy oraz rekomendowanie rozwiązań lub narzędzi wspierających wdrażanie reformy.

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej