Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium Syndonologiczne 2019/2020

Seminarium Syndonologiczne 2019/2020

Międzyuczelniane interdyscyplinarne seminarium syndonologiczne, semestr letni 2019/2020

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, INSTYTUT RELIGIOZNAWSTWA
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, KATEDRA ELEKTRONIKI
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II, WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
UNIWERSYTET GDAŃSKI, INSTYTUT FILOZOFII, SOCJOLOGII I DZIENNIKARSTWA

Zapraszają na:

Międzyuczelniane interdyscyplinarne SEMINARIUM SYNDONOLOGICZNE

S e m e s t r l e t n i 2 0 1 9 / 2 0 2 0


1. Całun Turyński - historia nieznana (do 1357) widziana oczyma historyka religii.
Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (UJ)
19 X 2019 (sobota), godz. 14.30 Zwierzchnictwo Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Miechowie
III Dzień Całunu


2 . Obraz z Całunu a kanoniczne ukazywanie wizerunku Chrystusa z perspektywy historii obrazu, Prowadzący: dr hab. Zbigniew Treppa, prof. UG
20 XI 2019 (środa), godz. 18.00-19.30 Auditorium Maximum UJ


3. Średniowieczne dzieje Całunu widziane oczami współczesnego historyka.
Prowadzący: dr hab. Tomasz Graff, prof. UPJPII (UPJPII)
18 XII 2019 (środa), godz. 18.00-19.30 Auditorium Maximum UJ


4. Poszukiwania śladów Całunu Turyńskiego w średniowieczu przez historyka szuki.
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Dariusz Tabor (UPJPII)
22 I 2020 (środa), godz. 18.00-19.30 Auditorium Maximum UJ


Miejsce: seminaria od 2 do 4 odbędą się w Krakowie w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Sala Konferencyjna (II piętro) oraz będą transmitowane na żywo w Internecie pod adresem podanym w późniejszym czasie na stronie Polskiego Centrum Syndonologicznego:
www.calun.info/pcs/
Seminaria mają charakter otwarty; dedykowane są głównie studentom i doktorantom oraz słuchaczom uniwersytetów trzeciego wieku.


Adres kontaktowy: Krzysztof Pilarczyk (UJ): krzysztof.pilarczyk@uj.edu.pl

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej