Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na dwa stypendia naukowe w grancie OPUS 19 w Gdańsku.

Konkurs na dwa stypendia naukowe w grancie OPUS 19 w Gdańsku.

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stypendia naukowe w projekcie badawczym Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach, w grancie OPUS 19 (NCN no. 2020/37/B/HS1/02363).

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod linkiem:

https://rum.project.uj.edu.pl/

 

Konieczne warunki kwalifikacyjne:

 1. Studentki/ci (studiów II stopnia) lub doktorantki/ci socjologii, antropologii, religioznawstwa, kulturoznawstwa, historii lub kierunku pokrewnego.
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz lekturę literatury naukowej.
 3. Stałe miejsce zamieszkania w Gdańsku, ze względu na specyfikę i ulokowanie badań.
 4. Dyspozycyjność – Proszę zwrócić uwagę na specyfikę projektu. Wydarzenia religijne zazwyczaj odbywają się w weekendy oraz w okresach ustawowo wolnych od pracy.
 5. Kompetencje miękkie: motywacja, samodyscyplina, dobra organizacja pracy, obowiązkowość, uważność, komunikatywność, wrażliwość badawcza i analityczna.
 6. Motywacja do prowadzenia badań naukowych i zaangażowanie w pracę naukową.

 

Mile wiedziane:

 1. Doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych (etnografia, wywiady).
 2. Umiejętności obsługi programów Arc Gis Online i MAXQDA.
 3. Znajomość zagadnień dotyczących wielokulturowości i topografii Gdańska.
 4. Znajomość zagadnień związanych z definiowaniem religii i teoriami religii.
 5. Zamiłowanie do długich spacerów i jazdy na rowerze.

 

Kandydatki/ci są proszeni o przesłanie następujących dokumentów:

 1. CV naukowe (z wykazem publikacji, konferencji, seminariów, zaangażowania organizacyjnego i uczestnictwa w życiu naukowym; także nagrody naukowe, stypendia).
 2. List motywacyjny.
 3. Zaświadczenie potwierdzające status studenta (możliwość dosłania do dnia 8 października 2021).
 4. Jedna opinia od pracownika naukowego.
 1. Opcjonalnie dokumenty poświadczające posiadane umiejętności.
 2. Informacja dotycząca danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 

Procedura rekrutacyjna

Proszę przesłać komplet dokumentów w formie elektronicznej do kierownika projektu dr Natalii Zawiejskiej, na adres rum@uj.edu.pl do dnia 24 września 2021. W tytule maila proszę zawrzeć imię i nazwisko oraz dopisek „Gdańsk”. Konkurs ma charakter dwuetapowy. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną on-line. Komisja konkursowa zastrzega prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami/tkami, po uprzedniej ewaluacji zgłoszeń.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 4 – 8 października 2021.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 12 października 2021. Przewidywany początek pracy w projekcie: listopad 2021.

 

Termin wprowadzającego szkolenia projektowego (obowiązkowe) w Krakowie 5-7 listopada 2021.

 

Wysokość stypendium: 2200 PLN miesięcznie. Dodatkowo ze środków projektu zostaną pokryte koszty wyjazdów na coroczne zebrania zespołu w Krakowie oraz biletów sieciowych na komunikację miejską. Umowa stypendialna zostanie zawarta na 15 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6.

 

Zakres prac:

 1. Zbieranie danych.
 2. Mapowanie religii w Gdańsku.
 3. Prowadzenie etnografii miejskiej w Gdańsku.
 4. Badania przypadku (case study) w Gdańsku.
 5. Uczestniczenie we wprowadzającym szkoleniu projektowym w Krakowie (wyjazd finansowany ze środków grantowych).
 6. Opracowanie danych.
 7. Udział w analizie danych.
 8. Udział w zebraniach ewaluujących dane, w seminariach badawczych oraz innych spotkaniach zespołu wyznaczonych przez kierownika projektu.
 9. Udział w upowszechnieniu rezultatów badań (konferencje, publikacje).

 

Bezpośrednim przełożonym stypendystów/tek będzie kierownik projektu dr Natalia Zawiejska.

Istnieje możliwość przygotowania pracy magisterskiej związanej z projektem badawczym.

Pliki do pobrania
pdf
Ogłoszenie konkursowe