Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendium studenckie w grancie OPUS 19 w Lublinie

Konkurs na stypendium studenckie w grancie OPUS 19 w Lublinie

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na jedno stypendium naukowe w projekcie badawczym Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach, w grancie OPUS 19 (NCN no. 2020/37/B/HS1/02363).
Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod linkiem:
https://rum.project.uj.edu.pl/


Konieczne warunki kwalifikacyjne:
1. Student/ka (studiów II stopnia) lub doktorant/ka socjologii, antropologii, religioznawstwa, kulturoznawstwa, historii lub kierunku pokrewnego
2. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz lekturę literatury naukowej
3. Stałe miejsce zamieszkania w Lublinie, ze względu na specyfikę i ulokowanie badań
4. Dyspozycyjność – Proszę zwrócić uwagę na specyfikę projektu. Wydarzenia religijne zazwyczaj odbywają się w weekendy oraz w okresach ustawowo wolnych od pracy
5. Kompetencje miękkie: motywacja, samodyscyplina, dobra organizacja pracy, obowiązkowość, uważność, komunikatywność, wrażliwość badawcza i analityczna
6. Motywacja do prowadzenia badań naukowych i zaangażowanie w pracę naukową


Mile wiedziane:
1. Doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych (etnografia, wywiady)
2. Umiejętności obsługi programów Arc Gis Online i MAXQDA
3. Znajomość zagadnień dotyczących wielokulturowości i topografii Lublina
4. Znajomość zagadnień związanych z definiowaniem religii i teoriami religii
5. Zamiłowanie do długich spacerów i jazdy na rowerze


Kandydatki/ci są proszeni o przesłanie następujących dokumentów:
1. CV naukowe (z wykazem publikacji, konferencji, seminariów, zaangażowania organizacyjnego i uczestnictwa w życiu naukowym; także nagrody naukowe, stypendia)
2. List motywacyjny
3. Zaświadczenie potwierdzające status studenta (możliwość dosłania do dnia 8 października 2021)
4. Jedna opinia od pracownika naukowego
6. Opcjonalnie dokumenty poświadczające posiadane umiejętności
7. Informacja dotycząca danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych


Procedura rekrutacyjna
Proszę przesłać komplet dokumentów w formie elektronicznej do kierownika projektu dr Natalii Zawiejskiej, na adres rum@uj.edu.pl do dnia 24 września 2021.


W tytule maila proszę zawrzeć IMIĘ i NAZWISKO oraz dopisek „LUBLIN”. Konkurs ma charakter dwuetapowy. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną on-line. Komisja konkursowa zastrzega prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami/tkami, po uprzedniej ewaluacji zgłoszeń.


Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 4 – 8 października 2021.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 12 października 2021. Przewidywany początek pracy w projekcie: listopad 2021.


Termin wprowadzającego szkolenia projektowego (obowiązkowe) w Krakowie 5-7 listopada 2021.


Wysokość stypendium: 2200 PLN miesięcznie.

Dodatkowo ze środków projektu zostaną pokryte koszty wyjazdów na coroczne zebrania zespołu w Krakowie oraz biletów sieciowych na komunikację miejską. Umowa stypendialna zostanie zawarta na 15 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6.


Zakres prac:
1. Zbieranie danych
2. Mapowanie religii w Lublinie
3. Prowadzenie etnografii miejskiej w Lublinie
4. Badania przypadku (case study) w Lublinie
5. Uczestniczenie we wprowadzającym szkoleniu projektowym w Krakowie (wyjazd finansowany ze środków grantowych)
6. Opracowanie danych
7. Udział w analizie danych
8. Udział w zebraniach ewaluujących dane, w seminariach badawczych oraz innych spotkaniach zespołu wyznaczonych przez kierownika projektu
9. Udział w upowszechnieniu rezultatów badań (konferencje, publikacje)
Bezpośrednim przełożonym stypendysty/tki będzie kierownik projektu dr Natalia Zawiejska.
Istnieje możliwość przygotowania pracy magisterskiej związanej z projektem badawczym

Pliki do pobrania
pdf
Stypendium studenckie w grancie OPUS 19 w LUBLINIE