Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja Tożsamość pentekostalna. Przemiany, wzorce, modele.

Konferencja Tożsamość pentekostalna. Przemiany, wzorce, modele.

Zapraszamy do udziału w konferencji Tożsamość pentekostalna. Przemiany, wzorce, modele. 13 czerwca 2022

 

Globalny rozwój chrześcijaństwa pentekostalnego skutkujący pojawieniem się nowych form przynależności wspólnotowych, budowania nowych modeli współpracy i relacji wewnątrzgrupowych oraz międzydenominacyjnych nie pozostaje bez wpływu na kształtowanie się tożsamości pentekostalnej.

Tożsamość, (auto)identyfikacja, przynależność jawią się zatem obecnie jako istotne kategorie opisu charyzmatycznego doświadczenia religijnego, które nie ogranicza się do środowisk ewangelikalnych, lecz obejmuje także Kościoły tradycyjne.

Proponując dyskusję nad współczesnym pentekostalizmem pragniemy w szczególności skoncentrować się na:

- zagadnieniach zmiany, mutacji, hybrydyzacji, transgresji tożsamości współczesnych grup określających się bądź określanych jako pentekostalne;

- rozluźnieniu więzi denominacyjnych i wykształceniu się nowych form przynależności grupowych;

- problemach definiowania i kategoryzowania doświadczenia wspólnotowego;

- problemach kształtowania modeli eklezjalnych;

- ujednolicaniu i dyferencjacji wzorców przynależności i tożsamości dystrybuowanych globalnie i przekształcanych lokalnie;

- roli praktyk religijnych oraz zachowań społecznych w kształtowaniu i eksponowaniu tożsamości;

- analizie wpływu wydarzeń kryzysowych (katastrof, wojen) na kształtowanie się tożsamości i przynależności do społeczności pentekostalnych;

 

Organizatorami konferencji są Instytut Religioznawstwa UJ, Religioznawcza Pracownia Badań Pentekostalnych przy Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie oraz  Pracownia Badań nad Pentekostalizmem działająca na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

 

 

Komitet organizacyjny:

 

Dr Andrzej  Migda

Dr Piotr Nowak

Dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, prof. UJ

Dr hab. Marcin Rzepka

Dr hab. Piotr Czarnecki, prof. UJ

 

Prosimy o nadsyłanie propozycji wystąpień (temat + abstrakt) do dnia 22 maja 2022 roku.

na adres: irk@wsts.edu.pl

 

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch).