Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykład Prof. Stanisława Obirka

Wykład Prof. Stanisława Obirka

Zapraszamy na wykład prof. Stanisława Obirka pt. "Postsekularyzm jako alternatywa dla wojen kulturowych". 26 stycznia, godz. 13:00, sala 10

Postsekularyzm jako alternatywa dla wojen kulturowych

Upadek Związku Radzieckiego i zakończenie okresu zimnej wojny nie doprowadziło do „końca historii”. Wprost przeciwnie, na miejsce dwóch antagonistycznych systemów politycznych i ekonomicznych pojawiły się miejsca zapalne w wielu miejscach na świecie. W miejsce konfliktogennej polityki pojawiło się różne rozumienie kultury uwikłanej w spory o charakterze światopoglądowym . Jednym z najważniejszych elementów generujących konflikty jest religia. Stąd właśnie nowy sposób interpretacji obecności religii w przestrzeni publicznej zyskał ogromne znaczenie. To właśnie religia widziana w kontekście pluralizmu religijnego pokazuje, że nie tylko można uniknąć „zderzenia cywilizacji”, ale można stworzyć nowy, oparty na dialogu i współpracy model współistnienia. Na początku XXI wieku pojawiła się nie tylko się teoretyczna i praktyczna możliwość przezwyciężenia zarzewi konfliktów i wojen, ale również realna perspektywa wzajemnej współpracy. Jest ona określana pojęciem postsekularyzmu, które będzie przedmiotem wykładu.

Prof. dr hab. Stanisław Obirek – historyk i antropolog kultury, pracownik Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, interesuje się miejscem religii we współczesnym świecie i jest autorem głośnych kilku książek diagnozujących stan polskiego katolicyzmu, m.in.:

  • Obirek Stanisław. Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu. Warszawa 2011: Wydawnictwo W.A.B.
  • Obirek Stanisław i Zygmunt Bauman, O Bogu i człowieku. Rozmowy. Kraków 2013: Wydawnictwo Literackie
  • Stanisław Obirek i Arno Tausch, Global Catholicism, Tolerance and the Open Society. An Empirical Study of the Value Systems of Roman Catholics, Springer International Publishing 2020.
  • Obirek Stanisław i Zygmunt Bauman, O świecie i sobie samych, Wydawnictwo Arbitror, Warszawa 2020.
  • Obirek Stanisław, Polak katolik po przejściach, Wydawnictwo CiS, Stare Groszki 2021.
  • Wąska ścieżka. Dlaczego odszedłem z Kościoła, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2020 (wywiad-rzeka ze przeprowadzony przez Artura Nowaka)
  • Gomora. Władza, strach i pieniądze w polskim Kościele, Wydawnictwa Agora, Warszawa 2021 (reportaż, współautor Artur Nowak)
  • Babilon. Kryminalna historia kościoła (reportaż, współautor Artur Nowak), Wydawnictwa Agora, 2022