Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium z wykładem dr. Anny Seemann-Majorek

Seminarium z wykładem dr. Anny Seemann-Majorek

Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Religiami w Polsce zaprasza na otwarte seminarium połączone z wykładem dr. Anny Seemann-Majorek: Eva von Tiele-Winckler (Matka Ewa z Miechowic). Życie i dzieło.

26 kwietnia (środa), godz. 16.00 

Instytut Religioznawstwa UJ, sala. 10

 

Anna Seemann-Majorek - przewodniczka, edukatorka i animatorka kultury, autorka i redaktorka katalogów wystaw, artykułów, książek oraz koordynatorka i realizatorka licznych projektów o tematyce historycznej, regionalnej, kulturalnej, edukacyjnej, terapeutycznej i społecznej. Wiceprezeska i współzałożycielka Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury.  

 

Link do spotkania: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM3MTBhNTctZjdmYS00MDljLTk1ZTItMWY3MDM1ODJiYjAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22d3cf1116-2f0a-44f5-9beb-4d2352f7184b%22%7d