Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant SONATA 17 dla dr Natalii Zawiejskiej

Grant SONATA 17 dla dr Natalii Zawiejskiej

Dr Natalia Zawiejska otrzymała grant SONATA 17 na realizację projektu "Misjonarze, migranci i gospodarze. Pentekostalizm, 'Inny' i aktywizm we współczesnej Polsce". Wysokość finansowania: 1 118 086 PLN.

Projekt ma na celu spojrzenie na pentekostalizm jako mniejszościowy, a jednocześnie znaczący ruch w polskim krajobrazie religijnym. Badanie pentekostalizmu jako ruchu alternatywnego do dominującego katolicyzmu umożliwia niehegemoniczny wgląd w przemiany i kryzysy społeczno-religijne w Polsce.

Głównym przedmiotem badań dr Zawiejskiej będą zmiany wyobrażeń społecznych i związanych z nimi praktyk, które dokonały się w ostatniej dekadzie w ruchu zielonoświątkowym w Polsce, głównie za sprawą „Innych”: migrantów, przybyszy, gości z Globalnego Południa i Ukrainy. W szczególności zaś interesują ją takie zmiany, które przekładają się na konstruowanie przestrzeni społecznych w kontrapunkcie do hegemonii narodowego katolicyzmu, np. konstruowanie alternatywnych modeli przynależności, obywatelstwa oraz szeroko rozumiany aktywizm.