Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja naukowa: "Mit Dzisiaj", 24-25 marca 2018

Konferencja naukowa:

Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ zaprasza na konferencję naukową "Mit Dzisiaj", która odbędzie się 24-25 marca 2018 roku w Krakowie.

Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ zaprasza na konferencję naukową "Mit Dzisiaj", która odbędzie się 24-25 marca 2018 roku w Krakowie. Opiekunem naukowym konferencji jest prof. Andrzej Szyjewski. Głównym celem konferencji będzie przyjrzenie się fenomenowi mitu we współczesności rozumianej jako okres XX i XXI wieku.


Mit jest pojęciem używanym powszechnie, zarazem jednak wieloznacznym i wielofunkcyjnym, wymykającym się na różne sposoby próbom doprecyzowania. Badacze przywykli do rozpatrywania mitów jako ściśle związanych z religiami i kulturami świata antyczno-plemiennego, mocno posadowionych w serze sacrum i obudowanych obrzędami. Jak jednak wskazują badania semiotyczne, mity nie muszą być sakralizowane przez zewnętrzne instytucje, niosą moc sakralizacyjną w swojej strukturze, w ten sposób przekształcając historię w ideologię, naukę w mistykę, reklamę w tekst prawdziwy á priori. W ten sposób mogą realizować się także w warunkach współczesności, w kulturze popularnej, w codzienności czy w życiu politycznym.

Polecamy również
Sympozjum: Religion and Cultural Shifts: from Axial Age to (Post)Secular Age, 13-15 November 2017
5th International Kraków Study of Religions Symposium. 7-9 November 2016
Yoga darśana, yoga sādhana: traditions, transmissions, transformations, 19-21 May 2016
Religions: Fields of Research, Methods and Perspectives, 16-18 November 2015