Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Jakub Bohuszewicz

dr Jakub Bohuszewicz

Zainteresowania/BIO

Urodzony w Połczynie-Zdroju. Absolwent Instytutu Religioznawstwa UJ. Doktorat z religioznawstwa obroniony w 2015 roku na podstawie pracy Trans posesywny w kultach vodun i katolicyzmie w perspektywie biologiczno-kognitywnej. Asystent w Instytucie Religioznawstwa UJ.

e-mail: jakub.bohuszewicz@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Antropologiczne teorie rytuału
 • Religijnie interpretowane Odmienne Stany Świadomości (stany transowe)
 • Problem szamanizmu w dziele Sergeia M. Shirokogoroffa
 • Religioznawstwo kognitywne

Monografie:

 • Od opętania do rytuału. Pojęcia i praktyka transu w katolicyzmie i kultach vodun, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017

 

Artykuły:

 • Konflikt i współpraca. Stosowalność zasady upośledzenia w analizie ludzkich rytuałów, „Quaestiones Oralitatis”. III, 2, 2017, s. 169-190.
 •  
 • Źródła terroryzmu: islam czy wyobrażone pokrewieństwo?, „Filozofia w praktyce”, Tom 3 (2017), Artykuł 3. Czasopismo on-line (ISSN 2451-3962).

Seminarium licencjackie: Alicja Borowik

 • Etnologia religii (ćwiczenia)
 • Teoria mitu (ćwiczenia)

Monografie/książki

 • Od opętania do rytuału. Pojęcie i praktyka transu w kultach vodun i katolicyzmie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

Artykuły naukowe

 • Konflikt i współpraca. Stosowalność zasady upośledzenia w analizie ludzkich rytuałów, „Quaestiones Oralitatis”. III, 2, 2017, s. 169-190.
 • Źródła terroryzmu: islam czy wyobrażone pokrewieństwo?, „Filozofia w praktyce”, Tom 3 (2017), Artykuł 3. Czasopismo on-line (ISSN 2451-3962).
 • Wiara w UFO z perspektywy społeczno-regulacyjnej teorii kultury [w:] P. Czarnecki, A. Zaczkowska (red.), Kulty UFO, Kraków 2014, s. 47-66.
 • „Legion imię moje, bo jest nas wielu”. Kognitywna nieświadomość w rytuale szamańskim, „Hermaion” 3/2014, s. 20-35.
 • Szamańska iluzja. „Psychomental Complex of Tungus” S.M. Shirokogoroffa jako dzieło prestrukturalistyczne, „Przegląd Religioznawczy”, 2012, nr 3 (245), s. 59-71.
 • Między etnografią a religioznawstwem: Åke Hultkrantz jako antropolog religii, „Nomos” 77/2012, s. 28-40.
 • Rola imitacji w indukowaniu transu rytualnego, „Studia Religiologica“, t. 45 (3) 2012, s. 215-225.
 • Trans rytualny z perspektywy psychologii ewolucyjnej, „Studia Religiologica” 45 (2) 2012, s. 125-135.
 • Trans jako kulminacja działań performatywnych, „Studia Religiologica”, 44/2011, s. 161-184.
 • Skuteczność jako cecha rytualnej komunikacji w koncepcjach Victora Turnera i Roya Rappaporta, „Ex Nihilo”, 1/2009, s. 83-99.
 • Mechanizm symboliczny i koniec semiologii. Problem relacji symbolizm - język w ujęciu Dana Sperbera, „Ex Nihilo”, 2/2009, s. 61-72.
 • Biologiczna struktura i kulturowe znaczenie uczty kolektywnej, „Nomos” 67/68 (2009), s. 99-111.
 • Ciało jako metafora Rzeczypospolitej. Analiza semiotyczna „Obrazu szlachcica polskiego” Wacława Kunickiego, „Litteraria Copernicana” 2/2008, s. 92-109.

 

Artykuły popularnonaukowe

 • Spór o powszechność religii, Miesięcznik "Znak", grudzień 2017, nr 751, s. 23-29.
 • Przyszłość religii w liczbach, Miesięcznik "Znak", czerwiec 2017, nr 745, s. 68-73.

LINK DO PUBLIKACJI W REPOZYTORIUM UJ