Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Urszula Idziak Smoczyńska

dr Urszula Idziak Smoczyńska

BIO

Od wielu lat zajmuję się stykiem religii i filozofii głównie w wymiarze językowym. W szczególności interesuje mnie filozofia francuska drugiej połowy XX wieku (Derrida, Nancy, Marion) oraz od pewnego czasu prowadzę badania dotyczące myśli Ludwiga Wittgensteina w świetle współczesnej filozofii.

e-mail: urszulaidziak@yahoo.com

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  • Filozofia religii
  • Współczesna filozofia francuska

1) Udział w projekcie pt. "Problemy współczesnej fenomenologii" pod kierownictwem prof. Jacka Migasińskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki modul 1.1. (11H12013381) jako wykonawca części zadań projektowych (autor opracowań i tłumacz).

2) Udział w międzynarodowym projekcie badawczym pt. "Polski Kartezjanizm. Historia i perspektywy współczesne" pod kierownictwem dr Wojciecha Starzyńskiego ( NPRH moduł 1.2.) (12H 12012881) jako wykonawca części zadań projektowych do 2015 roku.

3) Udział w międzynarodowym projekcie polsko-słowackim pt. "The relevance of subjectivity. Question of the phenomenological approach to the topics of humanities.
SAV 2013-2014"
 jako wykonawca części zadań projektowych

4) Udział w międzynarodowym projekcie polsko-czeskim pt. The relevance of subjectivity. Question of the phenomenological approach to the topics of humanities. CAV-PAN 2013-2014" jako wykonawca części zadań projektowych

5) Udział w międzynarodowym projekcie Polsko-Belgijskim PAN-FNRS z Uniwersytetem Katolickim w Louvain (Belgia) pt. Affective Subjecitivity in the Thought of Michel Henry, 2012-2014
jako wykonawca części zadań opracowania, tłumaczenia.

6) Udział w projekcie “Nowa fenomenologia J.-L. Mariona – pytania, dyskusje, zastosowania” pod kierownictwem dr Wojciecha Starzyńskiego realizowanego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN jako wykonawca. (2 H01A 019 25)

7) Udział w projekcie “Historia filozofii XX wieku” pod kierownictwem prof. Tadeusza Gadacza realizowanego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN jako członek zespołu badawczego (wykonawca) (1 H01A 011 29)

8) Udział w projekcie “Pojęcie wiary jako margines w filozofii Jacques Derridy” pod kierownictwem prof. Tadeusza Gadacza jako promotorem (grant promotorski) jako właściwy wykonawca projektu.

Link do listy prowadzonych kursów w USOS UJ

Monografie:

“Dar. Spór między Jeanem-Lukiem Marionem a Jacquesem Derridą” Wydawnictwo A, Kraków 2009

Artykuły:


1) “1914-1918 Wittgenstein in Polish Galicia”, w: Ludwig Wittgenstein. Die Tractatus Odyssey, 2018 Wittgenstein-Initiative.

2)"Wittgenstein: the theatre of confession", w: Uber Wittgenstein/On Wittgenstein, Wittgenstein Studien, De Gruyter Verlag, Berlin (09/2018) (doi.org/10.1515/1868-7458-004)

3) Anioł jako anakolut. Widmo Derridy w : Widma Derridy red. A Bielik Robson, P. Sadzik Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (2019, w druku)

4) Pokora bajki, w: Księga Jubileuszowa profesora Karola Tarnowskiego, pod red. K. Mecha, Znak Kraków 2018.

5) “Madness at the Basis of Knowledge. The Heresy of Jean-Luc Marion” in: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej vol. 62/2017   

6) “Rescuing the other. Literary approaches towards animal’s studies” w: “Anthropological Researches and Studies 7/2017

7) "Le réel de la parabole" w: Est-ce réel ? phénoménologies de l'imaginaire, red. Annabelle Dufourcq, Brill 2016

8) “La contrephénoménologie de l’aveugle chez Jacques Derrida”, w: Ostium, Bratislava 2015

9) Ludwig Wittgenstein: filozofia przypowieści, [w:] Język i gra. Wittgenstein po latach, (red.) J. Kloc-Konkołowicz & A. Lipszyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2014 [ISBN978-83-87963-72-9] s.59-88.

10) Deconstruction between Judaism and Christianity, [w:] Judaism in Contemporary Thought. Traces and Influence  (red.) A. Lipszyc, A. Bielik-Robson, Routledge, New-York & London, 2014 [ISBN10: 0415739225,
ISBN-13: 978-0415739221] s. 148-169.

11)  The Theological Turn of Postmodernity. To be alive again, [w:] “Approaching Religion”, 3/1 2013. [ISSN 1799-3121]

12)  "Sero te amavi". Wyznanie wiary Jacquesa Derridy, w: Przegląd Filozoficzno Literacki, 3/2012, s.335-347 [ISSN 16432045]

13) Dziedzictwo śmierci. Ricoeur i Derrida w: Argument, 1-2/ 2011, s. 291-300 [ISSN 20836635]

14) Ludwig Wittgenstein and "metaphysics as a kind of magic", w: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 57/2012, s. 53-64. [ISSN 0066074]

15) "Here I am". The question of the subject in postmodern era, w: Humanity after selfish Prometheus . Chances of Dialogue and Ethics in a Technicized Word, red. J. Juhant, B. Zalec, Lit-Verlag 2011


16) La foi perceptive de Merleau-Ponty dans la contre-phénomenologie de Jacques Derrida, w: Thinking in Dialogue with Humanities, red. K. Novotny etc., Zeta Books, 2011, s.112-123. [ISBN 9789731997964]

17) Zaświadczyć o braku świadectwa - wspomnienia Jacquesa Derridy : Pięknie myśleć, red. A. Hernas, K. Mech, D. Zmuda, ZNAK, 2007
, s. 21-42  [ISBN 9788392295747]

18) Kenoza dyskursu, w: Kronos, 1/2007, [ISBN 9788375070125]
s.127-138

19) Kenoza dyskursu. Jacques Derrida, w: Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii, red. J. Barcik, PAT, 2007, s. 189-208.[ISBN 9788374381000]

20) Idol i ikona - estetyczne aspekty fenomenologii Jean-Luc Mariona, w: Logos i ethos, 2/2004

Tłumaczenia:

  1. Jean-Luc Marion “L’idole et la distance” rozdział 5 (wspólnie z W. Starzyńskim) wydawnictwo WAM 2016
  2. Gabrielle Dufour Kowalska “Fenomenologia materialna Michela Henry’ego a chrystianizm” (wspólnie z Wojciechem Starzyńskim) w: J. Barcik (red.) Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii, Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007, s. 243-255
  3. Jean-Paul Sartre, Transcendencja Ego, Wydawnictwo IFiS PAN, 2006