Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Neopogaństwo, Rodzimowierstwo i New Age, 11-12 III 2011

Neopogaństwo, Rodzimowierstwo i New Age, 11-12 III 2011 Zachęcamy do odwiedzenia współorganizowanej przez nasz Instytut konferencji "Neo-Pagan, Native Faith and New Age Movements in Central & Eastern Europe- Neopogaństwo, Rodzimowierstwo i New Age w Europie Środkowo-Wschodniej". Międzynarodowa konferencja naukowa odbędzie się 11-12 marca 2011 r.

Neopoganie to ludzie poszukujący źródeł duchowości w wierzeniach i kulturze przedchrześcijańskich przodków. Nazywani są neopoganami, poganami ale sami najczęściej wybierają określenie rodzimowiercy - od rodzimej, odwiecznej wiary. Po dwóch dekadach oficjalnego funkcjonowania zjawisko neopogaństwa niemal niepostrzeżenie wdarło się do życia publicznego w krajach dawnego bloku wschodniego. Mimo, że środowiskom tym nadal daleko do pozycji silnych grup neopogańskich w krajach skandynawskich czy anglosaskich, wydaje się, że znalazły niezagospodarowaną dotąd niszę i są częścią coraz bardziej wzmagającego się zjawiska sekularyzacji społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej, czasem nazywanego repoganizacją...

Nauka polska nie pozostała obojętna na to zjawisko społeczno-religijne. Wyrazem tego jest cykl konferencji naukowych organizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Skupiają one zarówno zasłużonych „weteranów" nauki (m.in. dr Leonard Pełka, prof. dr hab. Ryszard Ignacy Danka, prof. dr hab. Jacek M. Majchrowski, prof. James R. Lewis), młodych, rozpoczynających karierę naukowców ale również przedstawicieli samych grup neopogańskich.

Tegoroczna konferencja odbędzie się 11-12 marca w sali senackiej Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego (ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie). Będzie miała charakter międzynarodowy (język wykładów – angielski) i dotyczyć będzie rodzimowierstwa, neopogaństwa i ruchów New Age w Europie Środkowo-Wschodniej. Naukowcy z Polski, Litwy, Rosji, Węgier, Finlandii i USA przedstawią sytuację środowisk neopogańskich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz zaproszą do dyskusji wszystkich zgromadzonych, wśród których będą również przedstawiciele samych grup neopogańskich.

Dodatkową atrakcją będzie towarzysząca konferencji wystawa książek, obrazów i innych eksponatów pt. „Constructing a Vision of Contemporary Paganism".Dotychczasowe konferencje (2008 i 2009r.) zaowocowały dwoma tomami, określanymi jako najlepsze publikacje na temat rodzimowierstwa jakie dotąd pojawiły się na polskim rynku („Neopogaństwo w Polsce" pod red. A. Gajdy i J.M. Majchrowskiego, Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2008, rok VIII, Kraków 2008 oraz „Neopogaństwo w Polsce II" pod red. A. Gajdy i J.M. Majchrowskiego, Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2009, rok IX, Kraków 2009). Miejmy nadzieję, że również materiały z tegorocznej konferencji ukażą się w wersji książkowej i nie zawiodą czytelników.

Organizatorzy konferencji: Instytut Religioznawstwa UJ, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Towarzystwo Doktorantów UJ, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Strona konferencji: www.neopoganstwowpolsce.pl

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej