Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ СЬОГОДНІ: МІЖ СЕКУЛЯРИЗАЦІЙНИМИ ТА ПОСТСЕКУЛЯРИЗАЦІЙНИМИ СУСПІЛЬНИМИ ЗАПИТАМИ, 21 VI 2013

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ СЬОГОДНІ: МІЖ СЕКУЛЯРИЗАЦІЙНИМИ ТА ПОСТСЕКУЛЯРИЗАЦІЙНИМИ СУСПІЛЬНИМИ ЗАПИТАМИ, 21 VI 2013

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
Українська Асоціація релігієзнавців
Кафедра історії релігії Інституту релігієзнавства Ягеллонського університету

Четвертий Круглий стіл із філософії релігії.

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ СЬОГОДНІ: МІЖ СЕКУЛЯРИЗАЦІЙНИМИ ТА ПОСТСЕКУЛЯРИЗАЦІЙНИМИ СУСПІЛЬНИМИ ЗАПИТАМИ

21 червня 2013, Київ

11.00. Початок. (Виступ до 15 хв., обговорення).

Філософія релігії у пошуках адекватного місця та призначення як галузі академічного релігієзнавства
(між функціонуванням та покликанням)
Колодний Анатолій Миколайович (д.філос.н., професор, Заслужений діяч науки України, Заступник директора-керівник Відділення Релігієзнавства ІФ НАНУ, Київ): Сучасна актуальність філософії релігії в межах академічного релігієзнавства.
Henryk Hoffmann (dr hab., prof. UJ, Інститут релігієзнавства Яґеллонського університету в Кракові, Польща): Fiłosofia religii a religioznawstwo - historyczny kontekst.
Филипович Людмила Олександрівна (д.філос.н., професор, зав.відділом історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Київ): Нові релігії: досвід вітчизняного релігієзнавчого осмислення.
Арістова Алла Вадимівна (д.філос.н., професор, зав. кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету, Київ): Методологічні проблеми сучасного ісламознавства.
Ларіонова Вікторія Костянтинівна (д.філос.н., проф., зав.кафедри філософії Прикарпатського Національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ): Філософія релігії: Особливості виживання дисципліни в сучасних умовах української вищої релігієзнавчої освіти.
Wiesław Bator (dr. Інститут релігієзнавства Яґеллонського університету в Кракові, Польща): Czy filozofia religii jest potrzebna empirycznemu religioznawstwu.

Філософія релігії у пошуках адекватних методологій
(між доречністю та можливістю)
Волошин Володимир Вікторович (д.філос.н., доцент кафедри філософії Донецького національного університету, Донецьк): Інтерпретація релігії за допомогою посибілії «можливий світ».
Христокін Геннадій Володимирович (к.філос.н., доцент кафедри філософії та політології Національного Університету ДПС України, Ірпінь): Філософія як методологічна основа теології: релігієзнавчий аналіз проблеми.
Ільїна Анна Валеріївна (канд. мистецтвознавства, мол. науковий співробітник відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Київ): Деконструкція як шлях теологізації філософської думки.
Anna Książek (mgr. Інститут релігієзнавства Яґеллонського університету в Кракові, Польща): Fenomenologia religii jako rodzaj filozofii religii.

13.00-13.30. Перерва на каву.

Філософія релігії у пошуках адекватного ракурсу бачення предмету осмислення
(релігія між статусом та призначенням)
Коваленко Георгій (голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, прес-секретар Предстоятеля УПЦ, головний редактор офіційного сайту УПЦ та шеф-редактор порталу "Православіє в Україні" протоієрей, Київ): Секуляризація як внутрішня проблема церкви.
Черенков Михайло Миколайович (д.філос.н., професор кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Київ): Христианство в постсекулярном ландшафте: возможность, воображение и производство нового.
Чорноморець Юрій Павлович (д.філос.н., професор кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Київ): Осмислення ситуації постсекулярності у теології та філософії релігії.
Новікова Катерина (Інститут релігієзнавства Яґеллонського університету в Кракові, Польща): Атеїзм як релігійне явище.
Бабій Михайло Юхимович (к.філос.н., провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Київ): Суспільні аспекти сучасного функціонування релігії в контексті їх змін та диференціацій.
Бучма Олег Васильович (к.філос.н., ст. науковий співробітник, ст. науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАНУ, Київ): Релігія і право: функціональні зв'язки в постсекулярному суспільному просторі.

Філософія релігії від історії до сучасності
(досяжні обрії)

Сарапін Олександр Васильович (к.філос.н., доцент кафедри релігієзнавства КНУ імені Т.Шевченка, м.Київ): Виявлення суті релігії: нормативізм чи редукціонізм?
Капранов Сергій Віталійович (к.філос.н., ст. науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, Київ): Релігія і Бог у "Дослідженні блага" Нісіди Кітаро.
Горкуша Оксана Василівна (к.філос.н., наук.співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Київ): Вітчизняна академічна філософія релігії сьогодні: виклики і можливості.

Без заявленої теми до виступів і обговорень зголосились:

Гаврилюк Тетяна Вікторівна (к.філос.н., докторант філософського факультету КНУ імені Т. Шевченка, Київ),
Климов Валерій Володимирович (д.філос.н., професор, провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, Київ),
Павленко Павло Юрійович (д.філос.н., провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, Київ),
Саган Олександр Назарович (д.філос.н., професор, провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, Київ),
Титаренко Віта Володимирівна (к.філос.н., науковий співробітник Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, Київ),
Яроцький Петро Лаврентійович (д.філос.н., професор, провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, Київ).

 
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej