Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja Erasmus+ 2021/2022

Rekrutacja Erasmus+ 2021/2022

Szanowni Państwo Studenci! Uprzejmie informuję, że I rekrutacja na program Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 rozpocznie się w dniu 04.01.2021.

Aktualnie posiadamy w ofercie następujące uniwersytety, z którymi Instytut Religioznawstwa ma podpisane bezpośrednie umowy:

 

Czechy

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Pardubice

 

Holandia

Radboud Universiteit Nijmegen

 

Litwa

Vilniaus Universiteto

 

Niemcy

Universität Leipzig

 

Słowacja

Presovska Univerzita

 

Włochy

Sapienza - Università di Roma (Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali)

Sapienza - Università di Roma (Facoltà di Lettere e Filosofia)

Universita degli Studi di Napoli "Orientale"

 

Turcja

Recep Tayyip Erdoğan Üniversites

 

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka i złożyć wniosek.

 

 

Harmonogram I rekrutacji na program Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022

 

 1. Czas trwania I rekrutacji, składanie wniosków przez USOSweb – 04-29.01.2021.
 2. Ogłoszenie wyników i przyznanie uczelni w systemie USOSweb przez koordynatora
  30.01-10.02.2021.
 3. Odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki – 11-19.02.2021.
 4. Ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w USOSweb (student i koordynator) 20-28.02.2021.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny oraz CV,
 2. Wykaz kursów do realizacji w uczelni zagranicznej wraz z punktacją ECTS,
 3. Zaświadczenie o średniej ocen ze studiów (do pobrania z sekretariatu Instytutu),
 4. List polecający od pracownika naukowego,
 5. Potwierdzenia działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, organizacjach pozarządowych, udziału w wolontariatach, stażach, itp.

 

 

Waga kryteriów kwalifikacyjnych:

 

 1. Jakość proponowanego programu w jednostce goszczącej 40%,
 2. Średnia ocen 30%,
 3. Rekomendacja pracownika naukowego 20%,
 4. Aktywność naukowa 10%.

 

 

Termin rozmów kwalifikacyjnych:  

W razie potrzeby, kandydaci będą nominowani na wyjazd na podstawie wyników rozmów kwalifikacyjnych, których termin zostanie ogłoszony po zebraniu i weryfikacji w/w. dokumentów.

 

Skład komisji kwalifikacyjnej:

 

 1. Instytutowy Koordynator ds. programu Erasmus,
 2. Przedstawiciel Samorządu Studentów.

 

                                                          

                                                                       Instytutowy Koordynator ds. Programu Erasmus:

                                                                       dr hab. Małgorzata Sacha

                                                                      Email: malgorzata.sacha@uj.edu.pl

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej