Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Dominika Motak, prof. UJ

dr hab. Dominika Motak, prof. UJ

BIO

dr hab. Dominika Motak kieruje Zakładem Socjologii Religii IR UJ. W centrum jej zainteresowań naukowych sytuują się wzajemne uwarunkowania nowoczesności i religii. Prowadzi badania dotyczące współczesnych przemian religii, religijności i duchowości (od New Age po fundamentalizm religijny), a także współczesnych i klasycznych teorii religii (zwł. koncepcji Georga Simmla).

e-mail: d.motak@uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display

  • Teoria religii
  • Podstawy teoretyczne socjologii religii
  • Transformacje religii, religijności i duchowości w społeczeństwach Zachodu
  • Przemiany rytuału religijnego
  • Relacja nauka/religia, wiara/wiedza
  • Fundamentalizm religijny
  • Religia a nowoczesność
  • New Age i nowa duchowość
  • Georg Simmel jako teoretyk religii

Religion and Monetary Culture in the Sociology of Georg Simmel in: Andrew McKinnon and Marta Trzebiatowska (eds.), Sociological Theory and the Question of Religion, Routledge, Farnham 2014, p. 129-149.

Między transcendencją a immanencją. Religia w myśli Georga Simmla [Between Transcendence and Immanence. Religion in Georg Simmel’s Thought], Libron, Kraków 2013.

[with Ralph W. Hood] (eds.), Ritual: New Approaches and Practice Today, Aureus, Kraków 2011. 

Postmodern Spirituality and the Culture of Individualism in: Tore Ahlbäck (ed.), Postmodern Spirituality, “Scripta Instituti Donneriani Aboensis” vol. 21, Åbo 2009, p. 149-161.

Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie [Modernity and Fundamentalism. Contemporary Antimodernist Tendencies in Western Christianity], Nomos, Kraków 2002.

Październik 2017-luty 2018: kierownik projektu badawczego Capitalism as Religion?

Projekt wyłoniony na drodze konkursu stanowił podstawę przyznania mi statusu Senior Research Fellow w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie prowadziłam badania własne korzystając z zasobów materialnych Instytutu oraz wiedzy afiliowanych tam uczonych.

Maj 2002-maj 2003: kierownik projektu badawczego The Biology of Spirituality

Projekt badawczy został zrealizowany w ramach międzynarodowego programu koordynowanego przez The Center for Theology and the Natural Sciences (Berkeley, CA) i sfinansowanego z grantu John Templeton Foundation.

Socjologia religii/Sociology of religion

Teoria religii /Theory of religion

Religia a nowoczesność/Religion and modernity

New Age

Fundamentalizm religijny/Religious fundamentalism

Rytuał dziś/Ritual today 

Monografie/Monographies:

Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie [Modernity and Fundamentalism. Contemporary Antimodernist Tendencies in Western Christianity], Nomos, Kraków 2002.

Między transcendencją a immanencją. Religia w myśli Georga Simmla [Between Transcendence and Immanence. Religion in Georg Simmel’s Thought], Libron, Kraków 2013.

Redakcje prac zbiorowych/Edited volumes

[with Ralph W. Hood] (eds.), Ritual: New Approaches and Practice Today, Aureus, Kraków 2011. 

[with Halina Grzymała-Moszczyńska] (eds.)., Religia-religijność-duchowość: w poszukiwaniu nowych perspektyw [Religion-Religiosity-Spirituality: In Search of the New Perspectives], WUJ [Jagiellonian University Press], Kraków 2015.

Artykuły w czasopismach naukowych/Articles in academic journals

Antimodern Tendencies in Roman-Catholicism in Present-Day Poland. Continuation of Tradition or the Sprouting of Fundamentalism? in „Przegląd Religioznawczy” [“Review of Religious Studies”] (1) 2002, p. 47-57.

Przemiany świadomości temporalnej a kondycja nowoczesna, czyli o pożytkach z Apokalipsy [The Transformations of the Social Consciousness of Time and the Condition of Contemporary Man, or some Uses of Apocalypse] in: „Studia Religiologica” - Zeszyty Naukowe UJ [Academic Issues of Jagiellonian University] vol. 35 (2002), p. 169-181.

Religia a przemoc w perspektywie antropologii kognitywnej [Religion and Violence from the Perspective of Cognitive Anthropology] in: „Studia Religiologica” - Zeszyty Naukowe UJ [Academic Issues of Jagiellonian University] vol. 36 (2003), p. 169-177.

Postmodern Spirituality and the Culture of Individualism in: Tore Ahlbäck (ed.), Postmodern Spirituality, “Scripta Instituti Donneriani Aboensis” vol. 21, Åbo 2009, p. 149-161.

Religia-religijność-duchowość: przemiany zjawiska i ewolucja pojęcia [Religion-Religiosity-Spirituality: Changes in the Phenomenon and Evolution of the Concept] in: „Studia Religiologica” - Zeszyty Naukowe UJ [Academic Issues of Jagiellonian University] vol. 43 (2010), p. 201-218.

Georg Simmel’s Concept of Religion and Religiosity in: „Studia Religiologica” - Zeszyty Naukowe UJ [Academic Issues of Jagiellonian University] vol. 45 (2012), p. 109-115. 

[with Joanna Krotofil] A critical discourse analysis of the media coverage of the migration crisis in Poland: the Polish Catholic Church’s perception of the ‘migration crisis  in: Björn Dahla, Ruth Illman, Tuomas Martikainen and Peter Nynäs (eds.), The Religious and Ethnic Future of Europe, “Scripta Instituti Donneriani Aboensis” vol. 28, Åbo 2018, p. 92-115.

Najważniejsze rozdziały w pracach zbiorowych/Main book chapters

Racjonalizacja nadprzyrodzonego, czyli o ofierze z intelektu [Rationalisation of the Supernatural, or About the Sacrifice of the Intellect] w: Elżbieta Przybył (red.), Nadprzyrodzone, Nomos, Kraków 2003, s. 11-21.

Ponowne zaczarowanie świata: między transcendencją, immanencją a utopią [Re-enchantment of the World: between Transcendence, Immanence and Utopia] w: Irena Borowik, Henryk Hoffmann (red.), Światopogląd: między transcendencją a codziennością, Nomos, Kraków 2004, p. 103-108.

Modernity in the Mirror of the Apocalyptic Imaginary in: Irena Borowik (ed.), Religions, Churches and Religiosity in Post-Communist Europe, Zakład Wydawniczy “Nomos”, Kraków 2006, p. 335-341.

New Spirituality, New Science and the Quest for the Unity of Knowledge in: Irena Borowik, Małgorzata Zawiła (eds.), Religions and Identities in Transition, Zakład Wydawniczy “Nomos”, Kraków 2010, p. 50-58.

Religion and Monetary Culture in the Sociology of Georg Simmel in: Andrew McKinnon and Marta Trzebiatowska (eds.), Sociological Theory and the Question of Religion, Routledge, Farnham 2014, p. 129-149.

[with Joanna Krotofil] Between traditionalism, fundamentalism and populism: a critical discourse analysis of the media coverage of the migration crisis in Poland, in: Ulrich Schmiedel and Graeme Smith (eds.), Religion in the European Refugee Crisis, Palgrave McMillan, Cham 2018, p. 61–85. 

Najważniejsze przekłady z niemieckiego/Main translations from German

Max Weber, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen, vol. III: Das Antike Judentum, Tübingen 1998 [Starożytny judaizm, Nomos, Kraków 2001, 2nd ed. 2006].

Niklas Luhmann, Funktion der Religion, Frankfurt 1982 [Funkcja religii], Nomos, Kraków 1998, 2nd ed. 2007].

Franz Card. König, Ernst Ludwig Ehrlich, Juden und Christen haben eine Zukunft, Zürich 1988 [Żydzi i chrześcijanie jedną mają przyszłość, Znak, Kraków 2001].

Najważniejsze hasła encyklopedyczne/Main encyclopedia entries

Fundamentalizm protestancki [Protestant Fundamentalism] w: Religia - Encyclopedia PWN, vol. II, Warszawa 2002, s. 124-125.