Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Robert Czyżykowski

dr Robert Czyżykowski

BIO

Adiunkt w Zakładzie Historii Religii Instytutu Religioznawstwa UJ. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Łukasz Trzcińskiego (2011) zajmowała się problematyką cielesności w wybranych nurtach tantrycznych północno-wschodnich Indii. Praca badawcza koncentruje się na religiach Indii (badania tekstowe i terenowe).

Web Content Display Web Content Display

  • religie subkontynentu indyjskiego - zwłaszcza religie Bengalu i nurty tantryczne
  • hinduizm i buddyzm
  • problematyka doświadczenia religijnego/mistycznego
  • antropologia religii

  • Kierownik projektu badawczego NCN Sonata (VI edycja) - Trwałość i transformacja wiedzy religijnej w wisznuickich religiach Bengalu, nr rej. 2013/11/D/HS1/04359, realizacja 2014-2018
  • Kierownik projektu KBN (MNSiW: N N101 106637) pt. Ciało mistyczne i ciało fizyczne w wybranych nurtach religijnych północno-wschodnich Indii, realizacja 2009-11
  • Uczestnictwo w projekcie i pobyt badawczy w Indiach realizowany w ramach projektu POKL 04.01.01-00-171/09, University of Calcutta, Indie, 2014.

Hinduizm

Buddyzm

Ciało w nurtach tantrycznych

Tradycje mistyczne nurtu bhakti

Religie Bengalu

Body in Tantric tradition

Tantra – Religious phenomena in the past and in the contemporary India

Podstawy religioznawstwa

Religioznawstwo – kurs dla Uniwersytetu III wieku

Monografie/książki:

Droga do doskonałości w tradycji Ćaitanji. Wybrane aspekty praktyki religijnej w wisznuizmie bengalskim, Kraków: Nomos, 2004, s. 315.

Problem cielesności w wisznuizmie sahadźija w kontekście indyjskich somatycznych teorii mistycznych, Nomos, Kraków 2013, s. 309.

Artykuły:

The problem of magic in the Vaisnava Puranas. Mantra as magical tool exemplified by Narayana mantra of the Bhägavata Purana, "The Polish Journal of the Arts and Culture", 2014.

Fritsa Staala badania nad rytuałem, mantrą i religią, "Przegląd Religioznawczy", 2014.

Problem fizjologicznej podstawy rytuału w wisznuizmie sahadźija i nurtach tantrycznych, "Przegląd Religioznawczy", 2013, nr 1 (247).

Zagadnienie struktury ciała mistycznego w wisznuizmie sahadźija, "The Polish Journal of the Arts and Culture" Nr 4 (1/2013).

Mistyczna kosmofizjologia w wisznuizmie sahadźija (Mystical Cosmophysiology in Vaisnava Sahajiya Tradition), "Studia Religiologica", vol. 45 (1), Kraków 2012, s. 21–36.

W poszukiwaniu genezy i specyfiki zjawiska ekstazy w religiach Bengalu, „Studia Religiologica", 44, 2011, s. 59-70.

Czym jest „seks tantryczny"? O problemach z terminologią dotyczącą elementów seksualnych w rytuale i jodze tantrycznej; What is Tantric Sex? Problem of Terminology Concerning Sexual Elements in Tantric Ritual and Yoga, "Ex Nihilo" 1(3)/2010.

Mit w praktykach i doktrynie wisznuitów bengalskich [w:] Mit w badaniach religioznawców, J. Drabina (red.), „Studia Religiologica" 38 (2006), s. 105-118.

Selected aspects of the textual studies on the Vaisnava Sahajiya tradition in medieval Bengal, Cracov Indological Studies, Cosmopolitanism and regionalism in Indian cultural dynamics, tom 18, 2016, s. 339-366.

Dynamika zmian w obrębie rytuału i doktryny w religiach Bengalu – Studia Religiologica, 4/2016 (49).

The problem of kundalinī in the context of Yogic aspects of the Bengali Tantric Vaishnava (Sahajiyā) tradition, Religions of South Asia, 2019.

Rozdział w monografiach zbiorowych:

Wedyjska soma – pespektywy badawcze, [w:] Narkotyki, dopalacze, środki psychoaktywne. Studia socjologiczne i kulturoznawcze, Katowice 2014.

Zmierzch buddyzmu w Indiach – buddyzm tantryczny w Bengalu i jego relikty, [w:] Wschód i Zachód – miejsce spotkań, red. A. Świerzowska i K. Skowronek przy udziale Z. Paska, Kraków: Libron 2018.