Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Justyna Salamon

mgr Justyna Salamon

BIO
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - jednolitych studiów magisterskich na kierunku: europeistyka (specjalizacja dyplomacja Unii Europejskiej) oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalizacja PAP). Realizowała badania terenowe w Hiszpanii oraz Maroku. Prowadziła na UJ autorskie wykłady nt. społeczności muzułmańskiej w Hiszpanii oraz dżihadyzmu salafickiego w państwach Maghrebu. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znaczenie islamu w stosunkach międzynarodowych, rynek halal w Hiszpanii, rozwój islamu w Europie, znaczenie hadżdż, relacje Unii Europejskiej z państwami Maghrebu, polityka zagraniczna Hiszpanii 

 • "Halal a ekologia - analiza wpływu islamu na ochronę środowiska", "Rynek-Społeczeństwo-Kultura" 2018, nr 4(30), s. 13-16.
 • "Los inmigrantes marroquíes en España - análisis de la situación contemporánea y la influencia a la política interior", J. M. Benítez del Rosario (ed.), "Destinos Turísticos Inteligentes", ULPGC, Maspalomas - Costa Canaria 2018, s. 232-246.
 • "Analiza migracji z Maroka do Hiszpanii", A. Żukowski (red.), Afryka i świat a problem uchodźców i migrantów. Współczesne studia przypadków, „Forum Politologiczne”, t. 25, INP UWM, Olsztyn 2018, s. 143-156.
 •  
 • "El terrorismo y el turismo mundial - análisis de la situación en España y África del Norte", J. M. Benítez del Rosario (ed.),"Desarrollo Integral de Destinos Turísticos", ULPGC, Maspalomas - Costa Canaria 2017, s. 22-36.

Islam w Hiszpanii - analiza pozycji religii. Projekt badawczy realizowany w Hiszpanii w ramach DSC 2017/2018.

dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH

"Islam" wykład w ramach przedmiotu "Religioznawstwo" na JUTW

 • "Halal a ekologia - analiza wpływu islamu na ochronę środowiska", "Rynek-Społeczeństwo-Kultura" 2018, nr 4(30), s. 13-16.
 • "The economic dimension of the EU cooperation with the Maghreb countries", "Annals of Marketing Management & Economics" 2016, vol. 2, no. 2, s. 111-120.
 • Rozdział w monografiach zbiorowych:
 • "Iniciativa 5+5 Defensa jako gwarant bezpieczeństwa w zachodniej części Morza        Śródziemnego", A. Gruszczak (red.) "Meandry współczesnego bezpieczeństwa. Między regionalizacją a globalizacją, Wyd. UJ, Kraków 2018, s. 109-120.
 • "Los inmigrantes marroquíes en España - análisis de la situación contemporánea y la influencia a la política interior", J. M. Benítez del Rosario (ed.), "Destinos Turísticos Inteligentes", ULPGC, Maspalomas - Costa Canaria 2018, s. 232-246.
 • 3. "Analiza migracji z Maroka do Hiszpanii", A. Żukowski (red.), Afryka i świat a problem uchodźców i migrantów. Współczesne studia przypadków, „Forum Politologiczne”, t. 25, INP UWM, Olsztyn 2018, s. 143-156.
 • "Znaczenie MENAFATF dla bezpieczeństwa regionu MENA, M. Woźniak-Bobińska (red.), Problemy świata arabsko-muzułmańskiego: wczoraj i dziś, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, Łódź 2018, s. 39-54.
 • "El terrorismo y el turismo mundial - análisis de la situación en España y África del Norte", J. M. Benítez del Rosario (ed.),"Desarrollo Integral de Destinos Turísticos", ULPGC, Maspalomas - Costa Canaria 2017, s. 22-36.
 • "System medialny Maroka", J.W. Adamowski (red.), "Systemy medialne w XXI wieku: wspólne czy różne drogi rozwoju?", ASPRA-JR, Warszawa 2012.
 • "Stosunki bilateralne Unii Europejskiej z Maghrebem", "Społeczeństwo i Polityka" 2010, nr 3, s. 87-108.