Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Piotr Popiołek

mgr Piotr Popiołek

BIO
W 2011 obronił licencjat z religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, natomiast w 2014 uzyskał tytuł magistra teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2012-2013 stypendysta BUWIWMu przy MEN w Chińskiej Republice Ludowej. Od 2014 doktorant na Wydziale Teologicznym UPJPII, a od 2017 doktorant w Instytucie Religioznawstwa UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

historia chrześcijaństwa, chrześcijaństwo w Azji wschodniej, dialog międzykulturowy, postsekularyzm, teologia polityczna

„Chrześcijańska krucjata” w Chinach. Tajpingowie w świetle relacji Johna Scartha, „Orientalia Christiana Cracoviensia” 10 (2018)

Mariofania. Rola Maryi w dialogu międzyreligijnym, „Teologia i człowiek”, 42, t. 2 (2018)

Narodowe Centrum Kultury, program Chrzest 966, projekt „Idea Chrześcijańskiego Narodu”, wykonawca naukowy projektu, Klub Jagielloński, termin rozpoczęcia: 11.03.2016, termin zakończenia: 30.11.2016, numer umowy: 41/2016/CH

dr hab. Rafał Łętocha

2018/2019 Z Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne - ćwiczenia

Redakcje naukowe

„Theological Research. The Journal for Systematic Theology” 5 (2017)

„Theological Research. The Journal for Systematic Theology” 6 (2018)

 

Artykuły

 • „Chrześcijańska krucjata” w Chinach. Tajpingowie w świetle relacji Johna Scartha, „Orientalia Christiana Cracoviensia” 10 (2018)
 • Mariofania. Rola Maryi w dialogu międzyreligijnym, „Teologia i człowiek”, 42, t. 2 (2018)
 • Europejczycy i chrześcijaństwo jako zagrożenie dla ładu w Japonii okresu Edo, „Orientalia Christiana Cracoviensia” 8 (2016),
 • Naming God: Christian Philosophy of Language, Wierzbicka’s Natural Semantic Metalanguage and Intercultural Dialogue, “Theological Research” 4 (2016)
 • Evolution of Matter and Spirit, Rediscovering Slowacki’s Mysticism and Teilhard de Chardin’s Theology, “Analecta Husserliana” vol. 117 (2014)
 • Dealing with the Wasteland. Józef Tischner’s Concept of Earth, “Analecta Husserliana” 114 (2013)
 • Nauka "Barbarzyńców z Południa". Obraz chrześcijaństwa w Japonii okresu Edo, „Christianitas” 67-68 (2017)

 

 • Romans chrześcijaństwa z hermetyzmem, “Pressje” 51-52 (2017)
 • Poszukując reformowanego Polaka, “Pressje” 51-52 (2017)
 • Oskarżając Lutra, „Pressje” 50 (2017)
 • Teologia historii. Nowoczesne utopie, „Pressje” 49 (2017)
 • Wykluczenie albo zbawienie. O powodach, dla których apologetyka jest mniej alienująca od teologii religii, „Christianitas” 55 (2014)
 • Stereotyp uduchowionego Wschodu w dobie globalizacji, „Christianitas” 56-57 (2014)
 • Poza narodem nie ma zbawienia?, „Pressje” 38 (2014)
 • Radykalna intronizacja. Chrystus Król Polski i teologia postsekularna, „Pressje” 36 (2014)
 • Praca i Królestwo Boże. Wyszyński i nowa teologia, „Pressje” 34 (2013)

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Powrót do myślenia teologicznego w ponowoczesności. Postsekularyzm i Radykalna Ortodoksja, w: Mit – religia – nowoczesność. Cena emancypacji, red. Monika Gromala, Maciej Kuster, Tomasz Majewski, Kraków 2018
 • Chrystus – źródło i założyciel „praktyki” chrześcijańskiej. Eklezjologiczny wymiar chrystologii w myśli Johna Milbanka, w: Imago Dei - imago Chrisi. Na obraz Boży, red. Angelika Małek, Łukasz Rzepka, Kraków 2018
 • Rola Tradycji w argumentacji proikonicznej Jana z Damaszku, w: Ad extra – ad intra. Oblicza apologii, red. Angelika Małek, Łukasz Rzepka, Kraków 2017
 • Papież wolności, w: Wolność. Polskie i czeskie dylematy, red. Jacek Kloczowski, 2017
 • Polska szkoła teologii narodu, w: Społeczeństwo teologiczne, red. Paweł Rojek, Kraków 2016

 

Recenzje

 • Theological Reflections on the Hong Kong Umbrella Movement, ed. Justin H. K. Tse,

Jonathan Y. Tan, New York 2016, “Tarnowskie Studia Teologiczne” t. 36, nr 1 (2017).

 • Jarosław Kupczak, Teologiczna Semantyka płci, „Pressje” 39, 2014

 

Tłumaczenia

John Milbank, Adrian Pabst, Polityka cnoty. Post-liberalizm i przyszłość człowieka,

„Pressje”, t. 51-52 (2017), ss. 56-62.