Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Instytutu

1. Zgłoszenia spraw, mających być przedmiotem obrad (zgodnie z jej kompetencjami określonymi w Statucie UJ), należy dokonywać najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem Rady do jej przewodniczącego (e-mail: krzysztof.pilarczyk@uj.edu.pl) w formie projektu uchwały.

2. Rada zbiera się zwykle w zależności od potrzeb w drugi czwartek miesiąca o godz. 11.30.

3. Radę zwołuje jej przewodniczący na tydzień przed posiedzeniem. Obecność w niej jest obowiązkowa. Uzasadnione nieobecności należy zgłaszać e-mailem do jej przewodniczącego.

 

LISTA CZŁONKÓW RADY INSTYTUTU:

1

dr hab. Czarnecki Piotr

 

3

dr hab. Łętocha Rafał 

 

4

dr hab. Mech Krzysztof

 

5

dr hab. Motak  Dominika

 

6

dr hab. Ioanna Patera  

 

7

prof. dr hab. Pilarczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady

 

8

dr hab. Przybył-Sadowska Elżbieta

 

9

dr hab. Sacha Malgorzata

 

10

dr hab. Sikora Tomasz

 

11

prof. dr hab. Szyjewski Andrzej

 

12

dr hab. Trzcionkowski Lech

 

13

dr Robert Czyżykowski  Z-ca Dyrektora IR 

 

14

dr Maciej Czeremski – sekretarz naukowy

 

15

dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka - przedstawiciel młodszych pracowników nauki

16

dr Natalia Zawiejska - przedstawiciel młodszych pracowników nauki

17

mgr Grażyna Kurdziel - przedstawiciel pracowników nie będących  nauczycielami 

18

mgr Natalia Różalska – przedstawiciel doktorantów

19

Witold Łuczak  – przedstawiciel studentów

 

20

Weronika Woyciechowska  - przedstawiciel studentów