Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Natalia Zawiejska

dr Natalia Zawiejska

BIO

Ukończyła studia magisterskie i doktorskie w zakresie religioznawstwa. Uczestniczyła w projektach badawczych afiliowanych przy ICS UL w Lizbonie oraz SOAS w Londynie. Jej głównym obszarem zainteresowań jest Angola w aspekcie studiów nad współczesną religijnością, migracjami, globalizacją, współczesną kulturą oraz w kontekście współczesnej socjologii, antropologii, studiów postkolonialnych i współczesnej filozofii afrykańskiej. Badania z tego obszaru prowadziła w Angoli, Lizbonie oraz Londynie (angolskie diaspory). Interesuje się także antropologią i socjologią krajów Luzofonii. W obszarze jej zainteresowań znajduje się religia w świecie współczesnym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów religii jako medium i religii w medium. Ważnym elementem tych rozważań jest religia i duchowość w obszarze sztuki współczesnej. Zainteresowanie to wiąże się ze Studiami kuratorskimi z zakresu sztuki współczesnej, które ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim.

e-mail: natalia.zawiejska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Antropologia i socjoloia religii;

Religia w Afryce i diaporze;

Filozofia afrykańska,

Religia materialna; religia i przestrzeń; miasto i religia, performatyka i religia;

Współczesna religijność i duchowość;

Pentekostalizm, ewangelikalizm;

Angola, Demokratyczna Republika Konga, Luzofonia – kraje języka portugalskiego;

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

[Razem z Ruy Llera Blanes], The Pentecostal Anti-Revolution. Reflections from Angola, Journal of Religion in Africa, 2019 (złożone).

Chrześcijańskie Kościoły w Angoli i angolskie polityki tożsamości. Przypadek Kościoła Bom Deus, “Orientalia Christiana Cracoviensia”, (10) 2018.

Introduction: Pentecostalism and the Lusophone framing, „PentecoStudies”, Vol. 17 (1) 2018.

[Razem z Lindą van de Kamp], The Multi-Polarity of Angolan Pentecostalism: Connections and Belongings, „PentecoStudies”, Vol. 17 (1) 2018.

Ewangelikalne geografie postkolonialnej Lizbony, "Prace Etnograficzne", vol. 42 (1) 2014, Uniwersytet Jagielloński, Kraków , s. 47-59.

PROJEKTY BADAWCZE

09.2015-02.2017, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Religioznawstwa

Kierownik projektu w grancie ETIUDA, pt.: „Angolscy chrześcijanie w Portugalii. Procesy konstrukcji tożsamości wspólnot ewangelikalnych w warunkach migracji”, przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki, (nr projektu: 2015/16/T/HS1/00185)

 

02.2015-01.2016, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Religioznawstwa

Kierownik projektu w grancie PRELUDIUM 7, pt.: „Procesy tożsamościowe w angolskich wspólnotach ewangelikalnych w Portugalii”, przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2014/13/N/HS1/00810

 

15.10.2013-14.07.2014 Universidade de Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, ICS

Stanowisko badawcze, członek międzynarodowego zespołu badawczego w projekcie: “A Politica da Esperança: o Papel das Igrejas na Reconstrução da Angola de Pós-guerra” [The Politics of Hope: Churches and the Weaving of Society in Post-War Angola], nr PTDC/CS-ANT/112897/2009, Finansowany przez FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), prowdzony przez Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS UL). Kierownik projektu: prof. Ramon Sarró.

OPIEKA NAUKOWA

Seminarium licencjackie:

Jędrzej Mikulski, Weronika Woyciechowska, Nina Socha, Martyna Dukielska

KURSY

Religia w afrykańskim doświadczeniu społecznym;

Religion and the City;

Tożsamość a religia;

Seminarium: religia, kultura, media;

Teoria religii, ćwiczenia;

Socjologiczny warsztat badawczy religioznawcy;

Wstęp do religioznawstwa, ćwiczenia,

Wstęp do socjologii, ćwiczenia;

Historia religioznawswta, ćwiczenia;

Aktualnie prowadzone kursy w USOS

 

LISTA PUBLIKACJI

[Razem z Ruy Llera Blanes], The Pentecostal Anti-Revolution. Reflections from Angola, Journal of Religion in Africa, 2019 (złożone).

Chrześcijańskie Kościoły w Angoli i angolskie polityki tożsamości. Przypadek Kościoła Bom Deus, “Orientalia Christiana Cracoviensia”, (10) 2018.

Introduction: Pentecostalism and the Lusophone framing, „PentecoStudies”, Vol. 17 (1) 2018.

[Razem z Lindą van de Kamp], The Multi-Polarity of Angolan Pentecostalism: Connections and Belongings, „PentecoStudies”, Vol. 17 (1) 2018.

O Templo Central da Igreja do Bom Deus, w: Ruy Blanes (red.), Paisagens e Memórias Religiosas em Angola. Um Itinerário (Volume 1), Currents of Faith, Places of History, Lisboa 2017, s. 50 – 56.

„Gdyby nie Bóg”. Religia w służbie Angoli, „Miesięcznik Znak” 717 (2) 2015.

Ewangelikalne geografie postkolonialnej Lizbony, "Prace Etnograficzne", vol. 42 (1) 2014, Uniwersytet Jagielloński, Kraków , s. 47 – 59.

Słowo Wstępne, w: Timór Lorosa’e, „Czasopismo Roman”, Instytut Filologii Romańskiej UJ, Numer Specjalny, Kraków, maj 2012, s. 9 – 37.

Religia a praktyka sztuk wizualnych w Afryce Subsaharyjskiej, w: Szkice z fenomenologii, filozofii i antropologii religii, „Kwartalnik Religioznawczy Nomos”, 75 – 76, Kraków 2011, s. 131 – 145.

Dualizm w mitach wyspy Timor; krokodyl płynie między Niebem i Ziemią, w: Z badań nad mitem, red. Kazimiera Mikoś, „Kwartalnik Religioznawczy Nomos”, 63 – 64, Kraków 2008, s. 29 – 43.

Redakcje naukowe:

Spetial Issue: Pentecostalism and the Lusophone World, „PentecoStudies”, Vol. 17 (1) 2018.

Recenzje:

Recenzja książki: Coleman, Simon, Hackett, Rosalind I. J. (eds.), The Anthropology of Global Pentecostalism and Evangelicalism, New York University Press, New York, London: 2015, w: „PentecoStudies”, Vol. 16 (2) 2017, s. 246 – 248.

Tłumaczenia:

Cardoso L., Crónica de Uma Travessía, w: Timór Lorosa’e, „Czasopismo Roman”, Instytut Filologii Romańskiej UJ, Numer Specjalny, maj 2012, s. 56 – 66.

 

Lista publikacji w Repozytorium UJ