Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Małgorzata Sacha

dr hab. Małgorzata Sacha

BIO

Absolwentka filozofii na Wydziale Filozoficznym UJ, religioznawczyni, psychoterapeutka psychoanalityczna. Kierownik Zakładu Psychologii Religii w Instytucie Religioznawstwa UJ. W 2012 r. uzyskała habilitację w dziedzinie nauk humanistycznych przedstawiając dysertację na temat: „Ginefobia w kulturze hinduskiej. Lęk przed kobietą w dyskursie antropologicznym i psychoanalitycznym”. W swoich badaniach skupia się na interfejsie psycho-kulturowym, symbolach religijnych i psycho-społecznych mechanizmach generowania doświadczeń, przekonań i zachowań religijnych, szczególnie w kontekście współczesnych religii Indii i nowych ruchów religijnych inspirowanych religiami Azji. Wykształcenie filozoficzne i religioznawcze wykorzystuje do analiz fenomenów takich, jak: wyobraźnia i percepcja w religii, kulturowo zakorzenione self procesualne, emocje w kulturze, kulturowe mechanizmy produkcji i reprodukcji znaczeń. Jej badaniom jednostek i grup w kulturze towarzyszy namysł psychoanalityczny i uwrażliwienie psychoterapeutyczne. W bieżących badaniach skupia się na kwestiach genderowych w religii Indii oraz na religijnych aspektach Human and Animal Studies.

e-mail: malgorzata.sacha@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Psychologia religii, psychoanaliza i antropologia psychoanalityczna, gender studies, nowe ruchy religijne inspirowane religiami azjatyckimi, hinduizm, śiwaizm kaszmirski.

 • 2018, Visiting Professor (research), Sapienza Università di Roma: On the figure of the guru in classical and modern India (including the diaspora of Indian gurus in the western world): Textual, anthropological and psychoanalytic perspectives.
 • 2016, Visiting Professor (research), Sapienza Università di Roma: On gynephobia in Indian culture.
 • 2005-2007, projekt badawczy, uczestnictwo (Ministero dell’Università e della Ricerca (DM n. 287/23.02.2005): Passioni ed emozioni nella civilta' dell'India e del Tibet, Sapienza Università di Roma.
 • 2000-2002, Grant koordynowany: nr 1 H01A 002 16, temat: Między wiarą a gnozą – doświadczenie mistyczne w tradycjach Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
 • 1999-2000, Uczestnictwo (jako wykonawca) w grancie: nr 1 H01A 016 17, temat: Estetyka czterech żywiołów; badania i opracowanie tematu częściowego: Żywioł powietrza.

Doktoranci/magistranci (prowadzeni doktoranci, magistranci):

Doktoranci:

 • Magdalena Bryła (IR UJ), Street art jako nośnik znaczeń religijnych. Motywy sakralne we współczesnej indyjskiej sztuce ulicznej.
 • Jakub Kołodyński (IR UJ), Rola akomodacji religijnej oraz jej wpływ na symbolikę, rytuał i język obrzędowy wśród przedstawicieli religii chrześcijańskich z wybranych plemion aborygenów tajwańskich.
 • Szymon Król (IR UJ), Wpływ deklarowanych przekonań dotyczących religii na światopogląd.
 • Anna Łagan, Myślenie mityczne w dyskursie dotyczącym płci w Polsce przełomu XX i XXI wieku.
 • Kamil Nowak, Droga do wnętrza i gnoza w doświadczeniu medytacyjnym buddyzmu chan i zen.

Link do kursów na platformie USOS

Monografie/książki:

 • Ginefobia w kulturze hinduskiej. Lęk przed kobietą w dyskursie antropologicznym i psychoanalitycznym, Kraków, 2011, ISBN 978-83-233-3226-8.
 • Tam, gdzie pustka staje się światłem. Symbol światła w doktrynie i praktykach siddhajogi, „NOMOS”, Kraków, 1999, ISBN: 8385527923, 9788385527923.

Redakcje naukowe:

 • Studia Religiologica, 2017, 50 (4), redaktor numeru.
 • Studia Religiologica, 2014, 47 (4), redaktor numeru.
 • Między wiarą a gnozą. Doświadczenie mistyczne w tradycjach Orientu, UNIVERSITAS, Kraków, 2003.
 • Zaświaty i krainy mityczne. Leksykon, ZNAK, Kraków, 1999.

Rozdział w monografiach zbiorowych:

 • „Matczyna twarz religii. Współczesna psychoanaliza o religii”, w: Psychologia kultury. Kultura psychologii, red. Adam Anczyk (s. 195-202), Wydawnictwo SACRUM, Katowice, 2018, ISBN: 9788393304868.
 • „Duchowość: nowa psychoanaliza, stare problemy…”, w: Religia, religijność, duchowość. W poszukiwaniu nowych perspektyw, red. Halina Grzymała-Moszczyńska, Dominika Motak (s. 45-53), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015, ISBN: 978-83-233-3979-3.
 • „Corpo artificiale e corpo naturale: dalla visione vedica alla visione tantrica induista”, w: Corpo e religione, red. R. Cipriani, G. Mura (s. 189-198), Città Nuova Editrice, Roma, 2009.
 • “Kālī. L'ira della dea”, w: Passioni d'Oriente. Eros ed emozioni in India e Tibet, red. G. Boccali and R. Torella (s. 93-124), Giulio Einaudi Editore, Torino, 2007.
 • „Doświadczenie mistyczne w tantryzmie hinduskim” w: Między wiarą a gnozą. Doświadczenie mistyczne w tradycjach Orientu, red. M. Jakubczak, M. Sacha, UNIVERSITAS, Kraków, 2003.
 • „The Air”, w: Aesthetics of the Four Elements, red. K. Wilkoszewska (s. 271-362), Tilia Publishers, Ostrava, 2001.
 • „Arati – semantyka gestu rytualnego”, w: Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język i religia, red. E. Przybył (s. 229-242), NOMOS, Kraków, 2001.
 • „Rola snu w buddyzmie tybetańskim oraz śiwaizmie kaszmirskim”, w: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej w XX wieku, red. A. Sobolewska (s. 31-40), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 1999.
 • „Bhukti i mukti. O tantrycznym oswajaniu świata”, w: The Pecularity of Man, vol. 4, p.t.: Być sobą w warunkach współczesnej cywilizacji, red. A. Wierciński (s. 155-169), Warszawa-Kielce 1999.
 • „Rozpoznanie jaźni (pratyabhijñā) jako centralna koncepcja śiwaizmu kaszmirskiego”, w: Zrozumieć wschód, red.  Ł. Trzciński, K. Jakubczak (s. 95-103), Aureus, Kraków, 1997.
 • “Religion and the Integral Yoga of Sivananda”, w: The Future of Religion East and West, red. I. Borowik, P. Jabłoński, NOMOS, Kraków, 1995.

Artykuły:

 • “On shame and anger. Psychoanalytical deliberations on constructing mytho-images of femininity in Hindu culture, Rivista degli Studi Orientali, 2018, 91, s. 117-135.
 • “La psicoanalisi ha bisogno del femminismo?”, Rivista di Psicoanalisi applicata FRENIS Zero, 27 (XIV), 2016/2017, sekcja: "Psicoanalisi e infant research", http://web.tiscali.it/cispp/sacha.htm
 • “Review article: Towards Cultural Psychology of Religion: Principles, Approaches, Applications. By J. A. Belzen”, International Journal for the Psychology of Religion, 2014, 24 (1), s. 80-84 (współautorstwo z Haliną Grzymała-Moszczyńską).
 • “Kult wizerunków w religiach Indii”, Przegląd Religioznawczy, 2013, 1 (247), s. 69-78.
 • „Od emocji do religijnej ekstazy. O pewnym szczególnym sposobie konstytuowania religijnych światów. Nomos. Kwartalnik Religioznawczy, 2011, 75/76, s. 117-130.
 • „Konstrukcja ciała rytualnego w tradycji wedyjskiej i tantryzmie hinduskim”, Nomos. Kwartalnik Religioznawczy, 2009, 67/68, s. 113-128.
 • „Gniewne oblicze Kali. Mit, ikonografia, rytuał, Studia Religiologica, 2005, 38, s. 91-103.
 • „Uchylanie zasłony iluzji. Rzecz o Śiwie, kosmicznej magii i magicznym mieście Kaśi”, Studia Religiologica, 2000, 33 (Absolut – istota najwyższa – Bóg w religiach i dociekaniach filozoficznych), s. 73-90.
 • „Wyzwolenie jako doskonałość. Ideał siddhy w ujęciu Muktanandy”, Studia Religiologica, 1998, 31, s. 35-47.
 • „Mantra – boska moc przejawiona w słowie”, Przegląd Religioznawczy, 1996, 3(181).
 • „Kosmologia śiwaicka według śajwa-siddhanty”, Kwartalnik Filozoficzny, 1995, XXIII (3-4).
 • „New Age – nowy etap trywializacji jogi?”, Nomos. Kwartalnik Religioznawczy, 1995, 11, s, 55-62.
 • „Transpersonaliści w poszukiwaniu duchowego wymiaru człowieka”, Przegląd Religioznawczy, 1995, 1/175.
 • „The Conception of Soul in the Śaṁkara’s Doctrine”, Studia Religiologica, 1993, 26.
 • „Spory wokół doktryny Śankary”, Studia Religiologica, 1992, 26.
 • „Kosmogonia według Wisznupurany”, Studia Religiologica, 1991, 24.

Hasła encyklopedyczne

 • Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin, 2005, s. 103-104, 789-792, 937-938.
 • Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin, 2004, s. 352-355, 364-366, 441-442.
 • Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin, 2003, s. 39-42,140-141, 254-259.
 • Wielka Encyklopedia PWN, t. 11, 13, 15, Warszawa, 2002.
 • Powszechnej Encyklopedia Filozofii, t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin, 2001, s. 516-520, 561-565;
 • Zaświaty i krainy mityczne. Leksykon (praca zbiorowa), „Znak”, Kraków, 1999.
 • Miejsca święte. Leksykon (praca zbiorowa), „Znak”, Kraków, 1997.

Tłumaczenia:

 • [wspólnie z P. Sochą, P. Jabłońskim] David M. Wulff, Psychologia religii, red. P. Socha, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1999.

Artykuły popularnonaukowe/inne:

 • Cztery strony świata (praca zbiorowa), t.2 (Azja: „Szlak Gangesu”, „Szlak tantryków i legendarnych siddhów”), „OPRES”, Kraków, 2002.
 • Cztery strony świata (praca zbiorowa), t.1 (Europa: „Szlak katarów”, s. 28-35; „Szlak hermetystów i alchemików”, s. 170-193, „OPRES”, Kraków, 2001.