Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Maciej Czeremski

dr Maciej Czeremski

BIO

Absolwent religioznawstwa oraz studiów bliskowschodnich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2007 doktor, adiunkt w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Fenomenologii i Antropologii Religii. Prowadził zajęcia także w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Instytucie Archeologii UJ, Krakowskiej Szkole Scenariuszowej, Instytucie Psychologii UAM (na kierunku: kognitywistyka).

e-mail: maciej.czeremski@uj.edu.pl

50 tysięcy lat temu na sawannie było sobie trzech gości. Każdy usłyszał w trawie jakiś szelest. Pierwszy pomyślał, że to tygrys, i zwiał ile sił w nogach, i to faktycznie był tygrys, ale gość przeżył. Drugi pomyślał, że to tygrys, i zwiał ile sił w nogach, lecz to był tylko wiatr, więc kumple go obśmiali, że jest cykorem. Za to trzeci pomyślał, że to tylko wiatr, olał sprawę i tygrys zeżarł go na obiad. To samo powtórzyło się milion razy przez tysiąc pokoleń – i po jakimś czasie już każdy zaczął widzieć w trawie tygrysa, chociaż go tam nie było, bo nawet cykory mają więcej dzieci niż trupy. I wychodząc od tych skromnych początków, nauczyliśmy się widzieć twarze w chmurach i wróżby w gwiazdach, porządek w przypadku – bo dobór naturalny sprzyja paranoikom. Nawet teraz, w XXI wieku da się skłonić ludzi do większej uczciwości, po prostu malując mazakiem na ścianie parę oczu. Nawet teraz jesteśmy tak zaprogramowani, by wierzyć, że patrzą na nas niewidzialne istoty. PETER WATTS, Echopraksja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Antropologia religii

Teoria mitu

Myślenie tradycyjne i jego ekspresje (mit, magia, tabu, totemizm)

Religioznawstwo kognitywne

Ewolucyjne podstawy kultury

Semiotyka

Monografie/książki:

 • Maciej Czeremski, Struktura mitów. W stronę metonimii, Kraków: Nomos 2009.
 • Maciej Czeremski, Jakub Sadowski, Mit i utopia, Kraków: Libron 2012.
 • Maciej Czeremski, Strategia mitu w marketingu. Jak wiedza o tradycyjnych opowieściach i ewolucji ludzkiego umysłu pomaga zarządzać marką, Kraków: Libron 2016.

Redakcje naukowe:

 • Roman Sapeńko, Maciej Czeremski, „Rocznik Lubuski” 2016, T. 42 nr 2: Transhumanizm a kontrintuicyjność mitycznego obrazu człowieka.

Artykuły:

 • Maciej Czeremski, Mit - umysł – rzeczywistość. Kognitywne uwarunkowania archaicznych form narracyjnych na przykładzie mitu, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2018 t. 34 (54): Pisarze i mózg, s. 163-184.
 • Maciej Czeremski, Ewolucyjna historia rytuału i mitu. Adaptacja czy produkty uboczne? Quaestiones Oralitatis 2017 t. 3 nr 2, s. 143-167.
 • Maciej Czeremski, Bohaterowie optymalnie niemożliwi. Geneza, struktura i funkcje mitycznej kontrintuicyjności, „Rocznik Lubuski” 2016 t. 42 nr 2: Transhumanizm a kontrintuicyjność mitycznego obrazu człowieka, s. 29-49.
 • Maciej Czeremski, Fajdros w Amazonii. Stabilność mowy, swoboda pisma, „Quaestiones Oralitatis” 2015 t. 1 nr 2, s. 7-24.
 • Maciej Czeremski, Religia - mit – utopia. Antropologiczno-kognitywny model relacji, „Ethos” 2014 t. 27 nr 3 (107): Wobec utopii, s. 93-107.
 • Maciej Czeremski, Małgorzata Zawiła, Podróż jako metaforyczny model religii potocznej. Teoria metafory pojęciowej w badaniach religioznawczych, Przegląd Religioznawczy. - 2012 nr 3 (245), s. 87-106.
 • Maciej Czeremski, Pożegnanie z kultem gwiazd. Claude Lévi-Strauss a religioznawstwo „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2011 t. 14-15 nr 1-2, s. 143-160.
 • Maciej Czeremski, Religijna kosmografia i kontrintuicyjna nadprzyrodzoność w systemie politycznym Jorubów, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2010 t. 6, s. 99-117.
 • Maciej Czeremski, Symboliczne formy ekspresji monodziedzinowego światopoglądu społeczności tradycyjnych, „Nomos” 2009, nr 67-68, s. 11-24.
 • Maciej Czeremski, Struktura polityczna a problem sakralnego statusu ziemi w wierzeniach Jorubów, „Przegląd Religioznawczy” 2007, t. 225, nr 3 s. 3-12.
 • Maciej Czeremski, Metafora a metonimia w strukturze mitów: kognitywna reinterpretacja, „Przegląd Religioznawczy” 2007, t. 223, nr 1, s. 191-201.
 • Maciej Czeremski, Utopia i mit, „Obóz” 2006  nr 45-46, s. 17-31.
 • Maciej Czeremski, Duch i maszyna: Muzyka Cold Meat Industry, „Nomos” 2003  nr 43-44, s. 105-118.

Rozdział w monografiach zbiorowych:

 • Maciej Czeremski, Podmiot i przedmiot w procesach mitologizacji [w:] Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej, red. W. Charchalis, B. Trocha, Zielona Góra: Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury. Uniwersytet Zielonogórski, 2016 s. 25-35.
 • Maciej Czeremski, Duchowość w strukturze światopoglądu mitologicznego, [w:] Religia, religijność, duchowość. W poszukiwaniu nowych perspektyw, red. H. Grzymała-Moszczyńska, D, Motak, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, s. 23-31.
 • Maciej Czeremski, Problemy z "mitologizacją kultury" [w:] Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej, red. W. Charchalis, B. Trocha, Zielona Góra: Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 21-31.
 • Maciej Czeremski, Strukturalna analiza mitu politycznego [w:] Mitologizacje państwa w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej, red. W. Charchalis, B. Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury, Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 17-34.
 • Maciej Czeremski, Spontaniczne mity. Naturalne podstawy powszechności występowania mitu, [w:] Mit pod lupą II, M. Czeremski, K. Dominas, M. Napiórkowski, Kraków 2013, s. 9-46.
 • Maciej Czeremski, Oswojenie bajki. Morfologia Władimira Proppa, [w:] W. Propp, Morfologia bajki magicznej, Kraków 2011, s. VII-XXXVII.
 • Maciej Czeremski, Jak rozpoznać i zbudować mit. O semiotyce mitu i jej kognitywnych podstawach, [w:] Mityczne scenariusze. Od mitu do fikcji – od fikcji do mitu, t. 1, B. Trocha, T. Ratajczak (red.), Zielona Góra 2011, s. 17-30.
 • Maciej Czeremski, Ewolucja pojmowania terminu „mit” [w:] Religia wobec historii, historia wobec religii, E. Przybył (red.), Kraków 2006, s. 151-166.
 • Maciej Czeremski, Baba-Jaga i królewny. Postać kobiety w bajce magicznej [w:] Kobiety i religie, K. Leszczyńska, A. Kościańska (red.), Kraków 2005, s. 513-524.
 • Maciej Czeremski, Czy ideologia muzułmańskiego fundamentalizmu ma charakter mitologiczny? [w:] Nie tylko Europa. Wybór materiałów z I Ogólnopolskiej Konferencji Orientalistów w Ciążeniu nad Wartą, A. Joniak-Lüthi, A. F. Majewicz (red.), Poznań 2005, s. 155-178.
 • Maciej Czeremski, Imperatyw struktur mitologicznych muzułmańskiego fundamentalizmu [w:] Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, R. Garpiel, K. Leszczyńska (red.), Kraków 2004, s. 76-88.
 • Maciej Czeremski, Rola emocji w królewskich rytuałach przejścia Zatoki Gwinejskiej [w:] Emocja. Subiektywne doświadczenie czy zdarzenie interpersonalne?, K. Kaliszewska i wsp. (red.), Poznań 2004, s. 168-177.
 • Maciej Czeremski, Sakralne aspekty władzy [w:] Nadprzyrodzone, E. Przybył (red.), Kraków 2003, s. 142-148.
 • Maciej Czeremski, Mit jako korelator zachowań społecznych [w:] Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język a religia, E. Przybył (red.), Kraków 2001, s. 243-250.

Hasła w Encyklopedii:

 • Plemienne religie; Afrykańskie religie; Australii religie [w:] Z. Pasek, E. Przybył-Sadowska (red.), Słownik religii, Kraków 2010, s. 15-19, 19-27 i 28-36.

 

LISTA PUBLIKACJI W REPOZYTORIUM UJ