Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy stypendialne

ERASMUS

Erasmus jest programem współpracy międzynarodowej przeznaczonym dla studentów i pracowników, realizowanym jako część unijnego programu „Uczenie się przez całe życie". Polska uczestniczy w nim od roku 1998. W roku 2012 obchodzi on swoje 25-lecie! Do udziału w programie upoważnione są 33 kraje: 27 krajów członkowskich UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia), Chorwacja, Szwajcaria oraz Turcja (jako kraj kandydujący do UE).
Wymiana studentów w Erasmusie obejmuje wyjazdy na:

  • część studiów – do zagranicznej uczelni
  • praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji czy instytucji

Studenci wyjeżdżający na Erasmusa otrzymują stypendium na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem. Wynosi ono ok. 1200 – 1500 Euro na semestr (dokładna wysokość jest podawana co rocznie po zakończeniu rekrutacji na całej uczelni).
Aby lepiej przygotować się do zagranicznych studiów lub praktyki studenci wyjeżdżający do kraju, którego język jest mniej znany mają ponadto możliwość uczestnictwa w nieodpłatnym intensywnym kursie językowym (EILC – Erasmus Intensive Language Course), organizowanym za granicą. Więcej informacji znajduje się na stronach: http://www.erasmus.org.pl oraz http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/kursy-jezykowe

Przydatne linki

Kto może wyjechać na Erasmusa?

O wyjazd na Erasmusa ubiegać mogą się studenci studiów I, II i III stopnia. Studenci I oraz III roku studiów licencjackich kwalifikowani są warunkowo (wyjazd jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu odpowiednio wpisu na II rok studiów lub przyjęciu na studia magisterskie).

MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.
Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
–studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
–studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
–studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Studenci i doktoranci biorący udział w Programie MOST mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Podstawą starania się o miejsce w DS. jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie i złożenie ich w Dziale Nauczania UJ. Szczegóły dostępne dla studentów są zamieszczone na http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/program-most

a dla doktorantów dostępne są na http://www.dn.uj.edu.pl/doktoranci/program-most

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl i w filmie informującym o programie

Działający od prawie 15 lat Program umożliwia studiowanie na jednym z ponad dwudziestu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, a każda zainteresowana osoba z pewnością znajdzie w nim ofertę dla siebie. „MOST" ma ich ponad 1000 na studiach licencjackich oraz kolejny 1000 na studiach uzupełniających magisterskich. Oczywiście także osoby studiujące w systemie jednolitych studiów magisterskich znajdą coś dla siebie, a pakiet ponad 200 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.

Co najistotniejsze Program „MOST" umożliwia studiowanie na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym. Skorzystanie z oferty Programu jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus. Zasada oczywiście działa również w drugą stronę – bycie MOST-owiczem nie uniemożliwi wyjazdu „na Erasmusa".

Ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się stronie Programu: www.most.amu.edu.pl

POZOSTAŁE PROGRAMY/ CEEPUS

Informacje dotyczące pozostałych programów wymiany można znaleźć pod LINKIEM

Koordynatorem programu CEEPUS w Instytucie Religioznawstwa jest dr hab. Joanna Patera.