Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Religioznawstwo to Coś Więcej. Coś więcej niż studia

Zapytany o możliwie najkrótszą definicję religii słynny religioznawca Wilfred Cantwell Smith, odpowiedział: „Religia to Coś Więcej".

Religioznawstwo 30 plus:

 • Pasjonuje Państwa świat obcych kultur i religii, ale nigdy nie mieliście czasu ani możliwości by naprawdę je poznać?
 • Chcecie Państwo zdobyć kolejny dyplom uniwersytecki?
 • Nie macie Państwo ochoty na półśrodki w postaci szkoleń czy studiów podyplomowych?
 • Jeśli tak, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.

Proponujemy bezpłatne, dwuletnie, magisterskie studia (studia II stopnia) w zakresie RELIGIOZNAWSTWA – INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA. Nasza oferta to unikatowe połączenie standardowego uniwersyteckiego trybu studiowania oraz otwartości na osoby dojrzałe intelektualnie i zawodowo.

W ramach programu „Religioznawstwo 30 plus" oferujemy:

 • możliwość indywidualnego trybu studiowania, który ułatwia godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych ze studiami (w ramach indywidualnego planu studiów - IPS);
 • wsparcie doświadczonego pracownika naszego Instytutu, który ułatwi Państwu ponowne wejście w tryb edukacyjny, pomoże w załatwianiu formalności i zaplanowaniu własnego, indywidualnego trybu studenckiej pracy;
 • bogatą ofertę przedmiotów wprowadzających w poszczególne tradycje religijne świata oraz teorie z zakresu psychologicznych, socjologicznych, antropologicznych, filozoficznych i politologicznych badań nad religiami;
 • wykłady w formie online (prowadzone online synchronicznie, z możliwością interakcji, pozostałe zajęcia w trybie stacjonarnym lub według ustaleń IPS);
 • obszerną instytutową bibliotekę z prostym i bezpośrednim dostępem do wszelkich niezbędnych lektur i materiałów edukacyjnych, bez konieczności korzystania z systemu bibliotecznych molochów;
 • satysfakcję studiowania w prestiżowym Uniwersytecie Jagiellońskim na unikatowym kierunku „religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata", prowadzonym przez jedyny w Polsce Instytut Religioznawstwa;
 • możliwość ubiegania się o stypendium rektora UJ na zasadach obowiązujących studentów studiów stacjonarnych;
 • wykłady zagranicznych gości, konferencje i seminaria otwarte, a przede wszystkim miłą i przyjazną atmosferę studiowania

Studia religioznawcze II stopnia to studia magisterskie 2 -letnie, natomiast formuła 30+ jest pewnym ułatwieniem dla grupy studentów aktywnych zawodowo, chcących na studiach religioznawczych poszerzyć swoje horyzonty i zdobyć dodatkową wiedzę oraz umiejętności w zakresie wiedzy i badań nad religiami świata. Nie ma ograniczeń wiekowych lub  dotyczących rekrutacji na nasze studia, wymagane jest jedynie ukończenie dowolnych studiów I lub II stopnia (lub jednolitych magisterskich).  Studia oferują kursy obowiązkowe, głównie na I roku (również wprowadzenie do dyscypliny religioznawstwo dla studentów spoza kierunku - Podstawy religioznawstwa i kursy metodologiczne) oraz fakultatywne na różnych ścieżkach specjalizacyjnych (na II roku), a także z zakresu tradycji religijnych. Student w dużym stopniu może kształtować własny program studiów -  polega to na indywidualnym doborze kursów według zainteresowań studenta. Formuła indywidualnego planu studiów (IPS, na studiach 30+ otrzymanie tego trybu jest ułatwione) oznacza, że zaliczenie danego kursu następuje na zasadach ustalonych indywidualnie z prowadzącym przedmiot. O ile to możliwe, zachęcamy jednak do obecności na możliwie wielu zajęciach, choć IPS daje większą elastyczność w doborze kursów i ich zaliczania.

Warunkiem rozpoczęcia studiów jest posiadanie dowolnego dyplomu studiów wyższych i przejście procedury rekrutacyjnej. Szczegóły na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UJ:

https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/II_P_20/programme/religi_s2s_P/?from=field:religi

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Zastępcą Dyrektora Instytutu Religioznawstwa ds. studenckich dr Robertem Czyżykowskim (r.czyzykowski@uj.edu.pl).
Możecie Państwo skontaktować się także bezpośrednio z naszym sekretariatem: e-mailowo: religioznawstwo@uj.edu.pl lub telefonicznie: (012) 6631779.

Pliki do pobrania
pdf
Katalog kursów oferowanych w Instytucie Religioznawstwa
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej