Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZAKŁADY/PRACOWNIE

ZAKŁAD FENOMENOLOGII, ANTROPOLOGII I PSYCHOLOGII RELIGII

W przeciwieństwie do perspektywy historycznej, zgodnie z którą analizuje się stopniowy rozwój poszczególnych tradycji religijnych, pracowników naszego Zakładu interesuje przede wszystkim porównawcza analiza fenomenów występujących jednocześnie w wielu różnych systemach wierzeniowych oraz ich powiazania z biologicznymi, psychologicznymi i kulturowymi uwarunkowaniami ludzkiej natury. Wiodącymi dla Zakładu dyscyplinami naukowymi są antropologia religii i psychologia religii, oraz czerpiące z obu tych dziedzin interdyscyplinarne religioznawstwo kognitywne. Zainteresowania pracowników obejmują jednak także semiotykę i fenomenologię. Interesuje nas problematyka tradycyjnych systemów wierzeniowych, szamanizm, joga, teorie mitu i rytuału, kwestia symboliki religijnej i religijnych metafor, mistycyzm, uwarunkowania religijności i ateizmu, religijne motywacje zachowań, gender studies oraz nowe ruchy religijne. Najbliższymi nam systemami wierzeniowymi są religie plemienne Afryki, Australii, Polinezji i Melanezji, Syberii oraz obu Ameryk, religia Słowian, judaizm i hinduizm.

 

Pracownicy

prof. dr hab. Andrzej Szyjewski - kierownik Zakładu

dr hab. Maciej Czeremski

dr hab. Tomasz Sikora, prof.UJ

dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka

dr Matylda Ciołkosz

ZAKŁAD FILOZOFII I SOCJOLOGII RELIGII

Zakład Filozofii i Socjologii Religii zajmuje się filozoficzną refleksją nad religią. Prezentowane są wybrane nowoczesne wątki filozofii religii oraz historia filozoficznych badań religii. Główne przedmioty zainteresowań pracowników zakładu to: historyczna relacja wiary i rozumu, teorie Boga, teorie sekularyzacji, filozoficzne koncepcje mitu, historyczne spory o granice poznania religijnego itd. Poza tym w Zakładzie prowadzone są badania o charakterze historyczno filozoficznym, analizowany jest nowożytny spór: nauka a religia oraz zagadnienia etyczne i bioetyczne. Badane są także wybrane kwestie z antropologii filozoficznej.

Zakład Filozofii i Socjologii Religii prowadzi badania nad religią z perspektywy nauk społecznych. Podejmowane tematy badawcze dotyczą współczesnych przemian religii, religijności i duchowości (religijność Polaków, religia w sferze publicznej, religia a migracja, religia a tożsamość, religia a przestrzeń, religia a media, religia w Afryce, islam w Europie, pentekostalizm, New Age, fundamentalizm, nowa duchowość, nowe ruchy religijne), a także współczesnych i klasycznych teorii religii oraz jakościowych metod badań w naukach społecznych.

Pracownicy

prof. dr hab. Krzysztof Mech - kierownik Zakładu
dr hab Małgorzata Sacha

dr Urszula Idziak-Smoczyńska

dr hab. Stefan Klemczak

dr Joanna Krotofil

dr Barbara Krawcowicz

ZAKŁAD INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ NAD RELIGIAMI W POLSCE

Pracownicy zakładu zajmują się intedyscyplinarnymi badaniami nad wyznaniami religijnymi w Polsce.  Zakład prowadzi również Archiwum Religii w Polsce, gromadzące materiały źródłowe (zarówno pisane jak i audiowizualne) dokumentujące historię i działalność wspólnot religijnych w naszym kraju. Zainteresowania pracowników zakładu obejmują również historię i kulturę Kościołów chrześcijańskich od ich powstania do czasów współczesnych.

Pracownicy

dr hab. Rafał Łętocha, prof. UJ

dr hab. Elżbieta Przybył –Sadowska, prof.UJ

dr hab Marcin Rzepka

dr hab. Piotr Czarnecki, prof.UJ - kierownik Zakładu

dr Marlis Lami

dr Joanna Malita-Król

dr Jakub Bohuszewicz

 

ZAKŁAD HISTORII RELIGII

Zakład zajmuje się historią i teorią religii, historyczną antropologią religii a także historią religioznawstwa w kontekście rozwoju nauk humanistycznych. Zainteresowania jego pracowników skupiają się na badaniu religii starożytnych basenu Morza Śródziemnego (religia starożytnych Greków, antropologia ofiary, orfizm i kulty misteryjne, historia mitologii antycznej), religii starożytnego Egiptu; wybranych tradycji religijnych przedchrześcijańskiej Europy; religii subkontynentu indyjskiego - zwłaszcza religii Bengalu i nurtów tantrycznych; religii Chin, zwłaszcza taoizmu; orientalnych Nowych Ruchów Religijnych; problematyki doświadczenia religijnego/mistycznego. Od roku akademickiego 2016/2017 Zakład Historii Religii prowadzi otwarte seminarium poświęcone tekstom religijnym i filozoficznym Późnego Antyku (neoplatonizm, Corpus Hermeticum, Wyrocznie Chaldejskie, poematy orfickie, alchemia grecka, pisma chrześcijańskie) i ich recepcji w epoce nowożytnej (Hermetyzm, Ezoteryzm).

Pracownicy

dr hab. Lech Trzcionkowski, prof.UJ - kierownik Zakładu
dr Robert Czyżykowski

dr Natalia Zawiejska
dr Anna Izdebska
dr hab. Ioanna Patera, prof. UJ

dr Radosław Piskorski